Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

HurAkglF52iIYPgyrB8cqHP-tcalq0z-R5K-UKBmYs1H8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

PnWueR42oI9QmOGapv1caISBs6-G62Y2_mEj-GbIDQpH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

-60UIDeqECOSAyu0YhGdZzfmM9dlk50x-8EAxxO5xVtH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

PfbCKyM0-n5E0FvK1BS-fQbDB20g1dcgUcyGqx3hUfBH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

KVO6obpZ3Mjsl14inFDBCbH49iXPco7sEtglQX8o6ulH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

dJEaNBgg68n8_Hpvo6mcakh-E72DH8afoIzR4v8qZj1H8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

aRVAf7iGvIVARhhyKcCA6FaDWDI_joMiRQxS60zn3htH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

6FJhtQyU6HpeASIlRNacyeS2F3y0IfIPo7T0fa8VbSxH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

8zcKhYErR0GiHfaKT4lvmH0XYsGOJ0EMk3h4SLT8vtJH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

Porozumienia o współpracy

LP.
DATA ZAWARCIA,
STRONY POROZUMIENIA
I OKRES OBOWIĄZYWANIA
PRZEDMIOT POROZUMIENIA
1
Porozumienie zawarte
w dniu 1.10.2009 r. z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Szujskiego 66,
na czas nieokreślony
Porozumienie ujmuje w ramy zakres przyszłej współpracy na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy, wymiany informacji nt. nowotworzonych miejsc pracy, wspierania nowopowstających podmiotów gospodarczych oraz wymiany doświadczeń w zakresie usług doradczych na rzecz inwestorów.
Cel: zapewnienie wymiany informacji nt. inwestycji na terenie Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu oraz promowanie wśród pracodawców usług oferowanych przez PUP w Tarnowie.
2
Porozumienie zawarte
w dniu 26.02.2010 r. z Gminą Zakliczyn, na czas nieokreślony
od 1.03.2010 r.
Przedmiotem porozumienia jest uruchomienie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Zakliczynie dla osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu Gminy Zakliczyn.
Zadaniem LPIK jest udzielanie osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
3
Porozumienie zawarte
w dniu 26.02.2010 r. z Gminą Szerzyny,
na czas nieokreślony
od 1.03.2010 r.
Przedmiotem porozumienia jest uruchomienie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Szerzynach dla osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu Gminy Szerzyny.
Zadaniem LPIK jest udzielanie osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
4
Porozumienie zawarte
w dniu 26.02.2010 r. z Gminą Ryglice, na czas nieokreślony
od 1.03.2010 r.
Przedmiotem porozumienia jest uruchomienie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Ryglicach dla osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu Gminy Ryglice.
Zadaniem LPIK jest udzielanie osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
5
Porozumienie zawarte
w dniu 25.08.2010 r. z Gminą Wojnicz,
na czas nieokreślony
od 1.09.2010 r.
Przedmiotem porozumienia jest uruchomienie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Wojniczu dla osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu Gminy Wojnicz.
Zadaniem LPIK jest udzielanie osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
6
Porozumienie zawarte
w dniu 29.06.2011 r. z Urzędem Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny
w Preszowie, Slovenská 87,
080 28 Prešov,
na czas nieokreślony
Przedmiotem porozumienia jest:
 • rozwój wspólnej aktywnej polityki rynku i poprawa warunków życia mieszkańców regionów,
 • podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów socjalnych i zwiększania zatrudnienia mieszkańców regionów transgranicznych,
 • wzajemne udzielanie informacji, które mają wpływna rozwiązywanie problemów socjalnych i zwiększanie zatrudnienia mieszkańców regionów transgranicznych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami działającymi w regionach transgranicznych,
 • przekazywanie informacji o ofertach pracy trudnychdo realizacji z uwagi na brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • współpraca w ramach sieci EURES.
Cel: efektywna koordynacja działań i współpraca stron umowy, ukierunkowana na wspólne rozwiązywanie problemów socjalnych
i zwiększenie zatrudnienia mieszkańców, w których działają strony umowy.
7
Porozumienie zawarte
w dniu 31.12.2012 r. z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy - państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy
i Polityki Społecznej, ul. Tamka 1,
00-349 Warszawa,
na czas nieokreślony
Celem porozumienia jest kontynuowanie możliwości uzyskania kompleksowej informacji z zakresu rynku pracy przez klienta PSZ poprzez ogólnopolski system informacyjny funkcjonujący jako "Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia".
8
Porozumienie zawarte
w dniu 13.02.2013 r. ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym Romów "Centrum Kultury Romów
w Polsce", ul. Katedralna 2/3,
33-100 Tarnów,
na czas nieokreślony
Współpraca w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz społeczności romskiej, poprzez:
 • wspieranie inicjatyw mających na celu wzrost świadomości na temat Romów,
 • pomoc w realizacji działań podejmowanych przez CKRR na rzecz awansu społeczno-ekonomicznego Romów,
 • wymianę informacji na temat dostępnych form pomocy w zakresie poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów,
 • upowszechnianie idei lobbingu na rzecz walki z ubóstwem i bezrobociem wśród Romów,
 • efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadr i potencjału jej kształcenia na potrzeby wzrostu skuteczności w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób ze społeczności romskiej wchodzącej na rynek pracy.
9
Porozumienie zawarte
w dniu 12.08.2013 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Tarnowie,
Al. M. B. Fatimskiej 9,
na czas nieokreślony
W celu realizacji porozumienia, w szczególności w zakresie ułatwienia dostępu osobom korzystającym z pomocy MOPS do ofert pracy oraz ofert szkoleń organizowanych przez PUP w Tarnowie, PUP nieodpłatnie przekazuje, a MOPS przyjmuje do używania dwa egzemplarze wiszących infokiosków wraz z komputerami mini PC z systemem Windows 7 i wbudowaną drukarką termiczną.
10
 
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Miasta Tarnowa – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 9,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
11
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Tuchów – Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Tuchowie,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
12
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Ciężkowice – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych
za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
13
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Gromnik – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gromniku
ul. Krynicka 3,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
14
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Gromnik,
ul. Witosa 2,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
15
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Lisia Góra – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lisiej Górze,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
16
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Pleśna – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleśnej,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
17
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Radłów – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radłowie
ul. Brzeska 9,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
18
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Ryglice – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryglicach,
ul. ks. J. Wyrwy 2,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
19
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Rzepiennik Strzyżewski - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
20
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Skrzyszów – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skrzyszowie,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
21
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Szerzyny – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szerzynach,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
22
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Tarnów – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Krakowska 19,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
23
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Wierzchosławice – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
24
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Wietrzychowice – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
25
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Wojnicz – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojniczu,
ul. Rynek 4,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
26
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Zakliczyn– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
ul. Jacka Malczewskiego 15,na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
27
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Powiatem Tarnowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie,
ul. Szujskiego 66,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
28
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2013 r. z Gminą Żabno – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabnie,
ul. Świętego Jana 3a,
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb wzajemnego udostępniania przez Strony danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
29
Porozumienie zawarte w dniu 28.11.2014 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie,
Plac Na Stawach 1 oraz Gminą Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
na czas nieokreślony
 
Współpraca przyjmująca obszary wspólnego działania na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie tj. osób będących w trudnych sytuacjach życiowych:
 • zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnej informacji zawodowej i o rynku pracy,
 • edukacja w zakresie umiejętności planowania rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
 • inspirowanie i pobudzanie do samodzielnych działań, przejawiania aktywności w planowaniu ścieżki edukacji zawodowej i poszukiwaniu pracy,
 • wzbudzanie motywacji do aktywnego działania i kształcenia ustawicznego, zwiększenie ich mobilności zawodowej
  i otwartości na zmiany,
 • wymiana informacji i doświadczeń oraz wzbogacenie wiedzy w zakresie pracy i aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
30
Porozumienie zawarte
w dniu 26.06.2015 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie,
na czas nieokreślony
Celem porozumienia jest:
 • realizacja zadań w ramach „Ośrodka Doradczego” dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej w celu zwiększenia szans uczestników na obiektywną ocenę planowanego przedsięwzięcia,
 • przekazywanie informacji i zagadnień związanych
  z zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wiedzy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, informacji z zakresu uprawnień do ubezpieczeń społecznych przyszłym przedsiębiorcom/pracodawcom,
 • podejmowanie w miarę potrzeb wspólnych działań informacyjno-aktywizacyjnych na rzecz klientów PUP
  w Tarnowie.
 
31
Porozumienie zawarte
w dniu 13.07.2015 r. ze Spółdzielnią Socjalną „Serwis” z siedzibą
w Tarnowie,
ul. Wielkie Schody 3 oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Tarnowie,
na okres od 13.07.2015 r.
do 31.12.2018 r.
Głównym celem działania CIS jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja społeczna i zawodowa odbywa się poprzez:
 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
 
32
Porozumienie zawarte
w dniu 16.05.2016 r. z Zakładem Karnym w Tarnowie,
ul. Konarskiego 2,
na czas nieokreślony
Współpraca w zakresie aktywizacji zawodowej osób odbywających karę pozbawienia wolności:
 • przekazywanie aktualnych informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 • świadczenie usług poradnictwa zawodowego ustalanych adekwatnie do potrzeb osadzonych oraz możliwości doradców zawodowych;
 • udzielanie pomocy w przygotowywaniu się osadzonych do aktywnego poszukiwania pracy w zależności od potrzeb osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz możliwości doradców zawodowych;
 • przekazywanie informacji o formach pomocy dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie oraz dostępnych funduszach pomocowych w zakresie aktywizacji zawodowej.
33
Porozumienie zawarte
w dniu 6.07.2016 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie,
al. Matki Bożej Fatimskiej 9
na okres od 6.07.2016 r.
do 31.12.2018 r.
Głównym celem zawartego porozumienia jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie i korzystających jednocześnie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, wobec których podejmowane będą działania realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”
W ramach projektu pomoc uzyska 300 osób zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2016-2018.
34
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2016 r. z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
na okres od 6.09.2016 r.
do 31.07.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca realizacji projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski” poprzez:
 • informowanie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie o możliwości udziału w ww. projekcie poprzez kontakt bezpośredni oraz telefoniczny,
 • dystrybucję ulotek oraz plakatów informacyjnych.
35
Porozumienie zawarte
w dniu 13.10.2016 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie
al. Matki Bożej Fatimskiej 9
33-100 Tarnów
na okres od 17.10.2016 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy dotyczącej realizacji projektu „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” w zakresie realizacji zadań pozwalających zintegrować prace PUP oraz MOPS na rzecz bezrobotnych dla których został ustalony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych projektem.
36
Porozumienie zawarte
w dniu 30.12.2016 r. ze Spółdzielnią Socjalną SerwiS
ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
na okres realizacji Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu „CISERWIS”
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad dokonywania przez PUP ze środków Funduszu Pracy refundacji świadczeń integracyjnych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne.
37
Porozumienie zawarte
w dniu 4.01.2017 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
na okres od 4.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.
Przedmiotem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, prowadzących do szybkiej i skutecznej aktywziacji osób młodych, długotrwale bezrobotnych w szczególności kobiet pozostających w ewidencji PUP.
38
Porozumienie zawarte
w dniu 31.01.2017 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
na okres od 31.01.2017 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest realizacja Małopolskiego Programu Regionalnego pn. „Firma +1”, w ramach którego pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione.Aktywizacją zostanie objętych 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tarnowie.
39
Porozumienie zawarte
w dniu 24.05.2017 r. z Centrum Edukacji
i Wsparcia RES-GEST z siedzibą
w Rzeszowie,
ul. gen. M. Langiewicza 22
35-085 Rzeszów
na okres od 24.05.2017 r.
do 31.03.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro” w zakresie:
- informowania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mowy i słuchu (kod L) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie o możliwości udziału w ww. projekcie poprzez kontakt bezpośredni oraz telefoniczny,
- organizacji spotkania informacyjnego,
- dystrybucję ulotek oraz plakatów informacyjnych.
40
Porozumienie w sprawie jednostronnego/jednokierunkowego udostępniania danych osobowych zawarte w dniu 12.12.2017 r.
z Komendantem Miejskim Policji
w Tarnowie
na czas nieokreślony
Porozumienie określa sposób, zakres i tryb udostępniania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie danych osobowych za pośrednictwem Platformy komunikacyjnej celem realizacji zadań publicznych.
41
Porozumienie zawarte
w dniu 28.12.2017 r. z Fundacją Partnerstwo Dla Przyszłości – Tarnowskim Centrum Integracji Społecznej
ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
na okres od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy Centrum i PUP w zakresie wspólnych zadań realizowanych na rzecz uczestników Centrum, w tym w szczególności wypłaty przez PUP zaliczek ze środków Funduszu Pracy na poczet świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, przyznawanych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ich wypłatę przez Centrum Uczestnikom i późniejsze rozliczenie.
42
Porozumienie zawarte
w dniu 18.01.2018 r. z Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU
ul. Kasprowicza 9
31-523 Kraków
na okres od 18.01.2018 r.
do dnia podpisania umowy partnerskiej 
Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy dotyczącej opracowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Odkrywam potencjał, Wybieram pracę.”
43
Porozumienie zawarte
w dniu 18.01.2018 r. z Spółdzielnią Socjalną SerwiS
ul. Krakowska 13 lok. 3
33-100 Tarnów
na okres od 18.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” w zakresie przekazywania informacji o Projekcie osobom zarejestrowanych
w PUP w Tarnowie.
44
  Porozumienie zawarte
w dniu 23.01.2018 r. z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
na okres od 23.01.2018 r.
do 31.12.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „KIS na terenie subregionu tarnowskiego” w zakresie przekazywania informacji o Projekcie osobom bezrobotnym nie pobierającym zasiłku dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tarnowie oraz zorganizowania spotkania informacyjnego.
45
  Porozumienie zawarte
w dniu 14.02.2018 r. z Gminą Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
na okres od 14.02.2018 r.
do 31.12.2020 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w zakresie przekazywania informacji o Projekcie osobom zarejestrowanych w PUP w Tarnowie oraz zorganizowania spotkania informacyjnego.
46
  Porozumienie zawarte
w dniu 19.03.2018 r. z Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”
ul. Jana III Sobieskiego 6
35-002 Rzeszów
na okres od 19.03.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy Centrum i PUP w zakresie wspólnych zadań realizowanych na rzecz uczestników Centrum, w tym w szczególności wypłaty przez PUP zaliczek ze środków Funduszu Pracy na poczet świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, przyznawanych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ich wypłatę przez Centrum Uczestnikom i późniejsze rozliczenie.
47
 Porozumienie zawarte
w dniu 8.03.2018 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
na okres od 8.03.2018 r.
do 31.12.2018 r
Przedmiotem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, prowadzących do szybkiej i skutecznej aktywziacji osób młodych, długotrwale bezrobotnych w szczególności kobiet pozostających
w ewidencji PUP.
48
Porozumienie zawarte
w dniu 9.04.2018 r. z Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Bronowicka 73
30-091 Kraków
na okres od 9.04.2018 r.
do 30.09.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „Mały krok ale do przodu!” w zakresie zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników Projektu (osób niepełnosprawnych) oraz rozpowszechnienie informacji o Projekcie na stronie internetowej  PUP w Tarnowie.
49
Porozumienie zawarte
w dniu 6.07.2018 r. z Firmą Szkoleniowo – Coachingową AS ROZWOJU – Adrian Skarżyński
ul. Nowy Świat 39 lok. 1
33-100 Tarnów
na okres od 6.07.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie to zatrudnienie” w zakresie zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu oraz rozpowszechnienie informacji o Projekcie na stronie internetowej  PUP w Tarnowie.
50
  Porozumienie zawarte
w dniu 9.07.2018 r. z Fundacją Wspierania Więzi Lokalnych „LINKING FOUDATION”
ul. Czarnowiejska 22
33-100 Tarnów
na okres od 9.07.2018 r.
do 30.09.2019 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” w zakresie zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu posiadających trzeci profil pomocy.
51
Porozumienie zawarte
w dniu 19.07.2018 r. z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą
Sp. z o.o.
ul. Staszica 7
38-200 Jasło
na okres od 19.07.2018 r.
 do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „Twoja szansa na przedsiębiorczość” w zakresie:
 • informowania osób zarejestrowanych (spełniających kryteria naboru do Projektu) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie oraz Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie o możliwości udziału w projekcie,
 • zorganizowania spotkania informacyjnego,
 • wsparcia w promocji projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie intrnetowej.
52
Porozumienie zawarte
w dniu 6.09.2018 r. z Centrum Szkoleniowym NORTON – Piotr Robert Szmigiel
ul. Kujawska 3A/2
30-042 Kraków
na okres od 6.09.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca na rzecz realizacji projektu pn. „RAZEM możemy więcej” w zakresie:
 • informowania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z III profilem pomocy o możliwości udziału w Projekcie,
 • zorganizowanoia dwóch spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie i Filii w Żabnie) zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz udostępnienie (nieodpłatnie) sali w celu przeprowadzenia ww. spotkań,
 • dystrybucję ulotek oraz plakatów informacyjnych.
53
Porozumienie zawarte
w dniu 7.09.2018 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
na okres realizacji i rozliczenia szkoleń
Przedmiotem porozumienia jest organizacja szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności praktyczne pracowników powiatowych urzędów pracy z zakresu realizacji podstawowych usług rynku pracy.
Redagował: Tomasz Miś 2018-09-26 09:31
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3232
 • LLBe--CIC6wi0k_phia21QcacaIQVNtCNDuZ4xZ5SrRILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • s6djOq_zv1YZ7qfHJ0ItnGe9QuHqTBNEoJpeJDplK4FILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • rehOKA6CDmVqUsRjEADOF3YHUnxuEEZzU1lsJg6GGaNILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • 4jKQEiRTAQMZ-CzDdhh_23DBJ2zMEs1tErEFD0jwArNILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • QlFUG1xtxEM9tWL8KPi2iNNyrgmLNaxZcNrHe-K6NKVILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • aQGdXILu_sWcaGxC8TSKFt2yx7UVMYY1Q2pf4kHjU0NILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • TNvEUPOt6dJ8rvotpnhzn4jd-ISuLp37tATwnzBWxxVILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • UdSoPDjWXMYCc-VaX7CrUMUc5uZ2iy0J--wGAG7pNitILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • bDhEj2ZdlfIOVYAufAGtnaoxFk3JwYI1CIPOXF21ag1ILsY1up6y5j3XMmtfVjP7-foDDn7Jkqnz7ejkk5TnCQ

 • dL5MdWj2wdWTrxn5uOBNRggH8WHd1nFjESdE_IBT8FZH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • qGozXJFiAkRdQ6FuUtwHSnUOoxM5l0rke9Ay3Yq2T3xH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • gFyjMSPox_rDEGDiPjTbpzvl7GLF5RZ2JFiFYSY3S6NH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • fU1pNNzvs43my5oTSaTWMewUJLRG4j3mvl7Uh_Pv-CpH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • HMwik310o7Gl3AG64ok-9_-tBr3osyN7Ajr8h4nUYHhH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • vXpZcmcUvzSWfNZMbPU9ANDKYlfZ_WPiwtyAQIQIWvlH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • CWrmkO2zAVYloxVGIVwOzKvPrZO8LDDfFLsE4Dn71glH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • QCNVQNU03nuFHYGaSvQ792g0uFRSF8CCMLgMc4xDelBH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • XS9LPjMu7NaO59_zF7CpPTNIzS8L103gVdDoZ15YDmhH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • yeNcBmzF_frhDcaCqLiLfDoG2UyRDI69mR2fjIFB9LpH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

 • yDcSdXRpnIktF8houYu4apvLH-KqDYiYyTwuEGUgJDJH8A6nQoS9wwHeMCSLnOKFU32v9ZYIHrL1Z2upwk8zzQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl