Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

wsHxFJKJhi6gYXB7KkupOp8_Mb6piXpemeRej9NvPHfxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

BPK5D7Fa9-78Y9ltv18cU8G0ePLScwsByLo3Zd0fuv_xiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

U8H0WpuZ0837zVrn4_cwP98vttL7KEM1WjOpa9SjuxXxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

AAZcungauQ9LM-qH3gH8pdffhtIy8P7de-Ypl9JVPDPxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

6xfn36mMG9IY4YE-DO2fX91jsarmsmdOuw5ZW0eyokXxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

KAWcmJeLfKevkHfonsFpPByOAZhoP1KyYZtLzOD2HcTxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

fb0JWx9rKZuK5ToQgLbJm51KRA9Ry69vrgiA-i92xzrxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

LMdJofYy2MjQevpil3G1UEJjC5XcwVpZcsurQqPuFH_xiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

pQfx7ZudoZyMLYllHbwCjRfbyX2cNiu_Hb10yV1HeZ3xiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

Perspektywy na lepsze jutro

„PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO”

to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy  z orzeczoną niepełnosprawnością.

        Z wieloletnich doświadczeń doradców zawodowych wynika, że osobom niepełnosprawnym trudniej jest przełamywać bariery pojawiające się podczas poszukiwania zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie  podjął realizację programu mającego na celu ułatwienie im wejścia lub powrotu na rynek pracy. Każdy zainteresowany osiągnięciem sukcesu zawodowego może liczyć na pomoc doradcy zawodowego, ustalenie dostosowanego do indywidualnych możliwości planu działania a także objęcie wybranymi formami aktywizacji. Program jest realizowany od 2011 roku.

Uzasadnienie realizacji: w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie pozostawało 1234 osoby  posiadające orzeczoną niepełnosprawność, w tym 25 ze stopniem znacznym, 383 z umiarkowanym i 826 z lekkim1.

Z praktyki wyniesionej z realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w latach 2008 – 2009 programu „Bądź Aktywny”, w którym wzięło udział 375 osób niepełnosprawnych wynika, że indywidualny kontakt z  doradcą zawodowym oraz specjalnie dobrane tematycznie warsztaty i porady grupowe korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie zawodowe uczestników.

 Zadania zaplanowane do realizacji:

 1. Indywidualne porady zawodowe, w tym tworzenie lub kontynuowanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Grupowa informacja zawodowa – informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy i form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Grupowa porada zawodowa – tematy dostosowane do oczekiwań uczestników zgłaszanych w trakcie porad indywidualnych (np. skuteczne planowanie poszukiwania pracy, stres w poszukiwaniu pracy, skuteczne komunikowanie się, kształtowanie postaw przedsiębiorczych).
 4. Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
 5. Opracowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu aktywności.
 6. Zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez lidera Klubu Pracy.
 7. Udzielenie pomocy uczestnikom w  przygotowaniu autoprezentacji zawodowej w Systemie Video CV.
 8. Przygotowywanie uczestników do uczestnictwa w giełdach pracy oraz targach pracy.
 9. Zapewnienie zainteresowanym osobom możliwości uzyskania nowych lub rozszerzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach organizowanych zarówno przez PUP Tarnów jak i przez inne organizacje społeczne.
 10. Opracowanie materiałów informacyjnych dla pracodawców i uczestników programu.
 11. Zorganizowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkań z przedstawicielem Zakładu Pracy Chronionej.
 12. Wizyty doradcy zawodowego z grupą uczestników w Zakładach Pracy  Chronionej.
 13. Świadczenie usługi pośrednictwa pracy – pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie ze wskazaniami i przeciwwskazaniami lekarskim do wykonywania określonego rodzaju pracy. Usługa jest świadczona na specjalnie do tego celu wyodrębnionym stanowisku pośrednika.
 14. Współpraca pośredników pracy z pracodawcami w celu zwiększenia szans uczestników programu na uzyskanie zatrudnienia – wizyty w 200 zakładach pracy, w tym we wszystkich Zakładach Pracy Chronionych.
 15. Możliwość skorzystania ze staży, miejsc subsydiowanych dla osób zainteresowanych i spełniających kryteria określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 16. Udzielanie psychicznego wsparcia oraz pokierowanie działaniami osoby w celu uzyskania profesjonalnej pomocy w odpowiednich placówkach. Stworzenie systemu wsparcia udzielanego przez różne organizacje zwiększającego szansę na podjęcie i długotrwałe utrzymanie zatrudnienia przez uczestników programu.

Podsumowanie 2012 roku

W okresie XII 2011 – XII 2012 r. w projekcie wzięło udział 228 uczestników. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności stanowiły 53 % uczestników, pozostałe osoby miały orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Na terenie miasta Tarnowa mieszka 125 osób biorących udział w programie, pozostałe 103 osoby to mieszkańcy powiatu.

Działania zrealizowane w 2012 roku:

 1. Indywidualne porady zawodowe dla wszystkich uczestników programu.
 2. Spotkanie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z przedstawicielami Zakładu Pracy Chronionej.
 3. Grupowa porada zawodowa „Start na rynku pracy”.
 4. Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej grupy uczestników programu w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr.
 5. Szkolenie dla pracodawców promujące zatrudnienie osób z orzeczoną niepełnosprawnością przeprowadzone przy współpracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Uzyskane efekty w 2012 roku:

 • 54 osoby podjęły zatrudnienie lub rozpoczęły własną działalność gospodarczą, co stanowi  24 % ogółu uczestników;
 • 9 osób odbyło staż, 4 uczestników zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych a 6 osób ukończyło szkolenie.

Blisko 1/3 osób została zaktywizowana poprzez udział w aktywnych formach.

Podsumowanie 2013 roku

W okresie styczeń-grudzień 2013 roku do programu dołączyło 187 osób i obecnie uczestniczy w nim 415 osób. Podobnie jak w ubiegłych latach wśród uczestników programu przeważały  osoby z orzeczonym  lekkim stopniem niepełnosprawności, które stanowiły 59,51% ogółu, pozostałe osoby miały orzeczony umiarkowany (40%) lub znaczny (0,49%) stopień niepełnosprawności.

Działania zrealizowane w 2013 roku:

 1. Indywidualne porady zawodowe dla 187 osób.
 2. Spotkanie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie  z przedstawicielami Zakładu Pracy Chronionej.
 3. Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej grupy uczestników programu w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr.
 4. Grupowa porada zawodowa „Start na rynku pracy”  -  przeprowadzono 3 dwudniowe porady, w których udział wzięło 27 uczestników.
 5. Zajęcia aktywizacyjne „Kreatywne CV”  - 10 osób w trakcie warsztatów komputerowych z pomocą doświadczonych pracowników opracowywało dokumenty aplikacyjne.
 6. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,w którym uczestniczyło 11 osób.
 7. W okresie od stycznia do listopada 2013 roku - pośrednicy pracy w celu pozyskania ofert pracy dla niepełnosprawnych, złożyli 50 wizyt w zakładach pracy chronionej oraz innych zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zorganizowano także 20 giełd pracy dla osób niepełnosprawnych (na 56 miejsc pracy).

 Uzyskane efekty*

 • 106 osób podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 18 osób odbyło staż co stanowi 30 % ogółu uczestników;
 • - 7 uczestników zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych a 21 osób ukończyło szkolenie zawodowe.

W trakcie realizacji programu 53 uczestników  utraciło status osoby bezrobotnej na własny wniosek lub w wyniku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Można przypuszczać, że w grupie tej również znajdują się osoby, które podjęły aktywność zawodową.

W wyniku realizacji programu 152 osoby (37% uczestników programu)  została zaktywizowana poprzez udział w aktywnych formach, a 31 zmieniło swoją sytuację nabywając uprawnienia do świadczeń, m.in. rentowych, zasiłku stałego, renty   socjalnej.

Podsumowanie 2014 roku

W okresie styczeń-grudzień 2014 roku do programu dołączyło 71 osób i obecnie uczestniczy w nim 486 osób. Podobnie jak w ubiegłych latach wśród uczestników programu przeważały osoby z orzeczonym  lekkim stopniem niepełnosprawności, które stanowiły 53,5% ogółu, pozostałe osoby miały orzeczony umiarkowany (45,1%) lub znaczny (1,4%) stopień niepełnosprawności.

  Działania zrealizowane w 2014 roku:

 1. Indywidualne porady zawodowe dla 71 osób.
 2. Zorganizowano 2 wizyty do Zakładu Pracy Chronionej dla uczestników programu w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr. Wyjazdy do ZPCH cieszyły się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych – 20 osób miał okazję dowiedzieć się jakie wymagania stawiane są pracownikom przy zatrudnieniu, była też okazja do porozmawiania z osobami pracującymi na różnych stanowiskach i określenia własnych preferencji zawodowych.
 3.  Grupowa porada zawodowa „Start na rynku pracy” - przeprowadzono  4 zajęcia warsztatowe skierowane do osób niepełnosprawnych, w których udział wzięło 36 uczestników.
 4. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w którym 3 osoby wzięło udział w celu skutecznego przygotowania się do działania na rynku pracy.
 5. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku - pośrednicy pracy w celu pozyskania ofert pracy dla niepełnosprawnych, złożyli 62 wizyty w zakładach pracy chronionej oraz innych zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zorganizowano także 14 giełd pracy dla osób niepełnosprawnych (na 74 miejsca pracy).

Uzyskane efekty*

 • 122 osób podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 24 osoby odbyły staż co stanowi 30 % ogółu uczestników;
 • 11 uczestników zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, -  24 osoby  ukończyło szkolenie zawodowe, a 3 osoby szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

          Uczestnicy programu mieli możliwość uzyskania informacji o projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością realizowanych na terenie powiatu tarnowskiego przez innych partnerów rynku pracy, co w wielu przypadkach przyczyniło się do nabycia przez nich  uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu niż pozostawanie w ewidencji Urzędu Pracy. W ramach tychże projektów osoby korzystały
m.in. z płatnych staży i  szkoleń zawodowych.

W trakcie realizacji programu 57 uczestników  utraciło status osoby bezrobotnej na własny wniosek lub w wyniku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Można przypuszczać, że w grupie tej również znajdują się osoby, które podjęły aktywność zawodową.

W wyniku realizacji programu 184 osoby (38% uczestników programu)  zostało zaktywizowanych poprzez udział w aktywnych formach, a 41 zmieniło swoją sytuację nabywając uprawnienia do świadczeń, m.in. rentowych, zasiłku stałego, renty   socjalnej.

Podsumowanie 2015 roku

W okresie styczeń-grudzień 2015 roku do programu dołączyło 46 osób i obecnie uczestniczy w nim 532 osoby. Wśród uczestników programu przeważają osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, najmniej jest osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

Działania zrealizowane w 2015 roku:

 1. Indywidualne porady zawodowe dla 46 osób.
 2. Zorganizowano 1 wizytę w Zakładzie Pracy Chronionej dla uczestników programu w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr. Wyjazd do ZPCH cieszył się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych – 10 osób miało okazję uzyskać informacje na temat wymagań stawianych pracownikom przy zatrudnieniu, a także porozmawiać z osobami pracującymi na różnych stanowiskach i dzięki temu określić własne preferencje zawodowe.
 3. Grupowe porady zawodowe „Start na rynku pracy” - przeprowadzono 5 zajęć warsztatowych, w których udział wzięło 44 osoby niepełnosprawne.
 4. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w którym uczestniczyły 2 osoby niepełnosprawne w celu skutecznego przygotowania się do działania na rynku pracy.
 5. Zorganizowano 15 giełd pracy dla osób niepełnosprawnych na 56 miejsc pracy.

Uzyskane efekty*

 • 140 osób podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 24 osoby odbyły staż co stanowi blisko 30 % ogółu uczestników;
 • 11 uczestników zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 25 osób ukończyło szkolenie zawodowe, a 2 osoby szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy programu mieli możliwość uzyskania informacji o projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością realizowanych na terenie powiatu tarnowskiego przez innych partnerów rynku pracy, co w wielu przypadkach przyczyniło się do nabycia przez nich uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu niż pozostawanie w ewidencji Urzędu Pracy. W ramach tych projektów osoby korzystały m.in. z płatnych staży i szkoleń zawodowych.

W trakcie realizacji programu 59 uczestników utraciło status osoby bezrobotnej na własny wniosek lub w wyniku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Można przypuszczać, że w grupie tej również znajdują się osoby, które podjęły aktywność zawodową.

W wyniku realizacji programu 202 osoby zostały zaktywizowane poprzez udział w aktywnych formach, a 45 zmieniło swoją sytuację nabywając uprawnienia do świadczeń, m.in. rentowych, zasiłku stałego, renty socjalnej.

Podsumowanie 2016 roku

W okresie styczeń-grudzień 2016 roku do programu dołączyło 67 osób i obecnie uczestniczy w nim 599  osoby. Wśród uczestników programu przeważają osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, najmniej jest osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

Działania zrealizowane w 2016 roku:

 1. Indywidualnym poradnictwem  zawodowym objęto 67 osób.
 2. Zorganizowano 1 wizytę w Zakładzie Pracy Chronionej w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr. Z tej form aktywizacji skorzystało 6 osób, w trakcie wizyty mogli uzyskać informacje na temat wymagań stawianych pracownikom przy zatrudnieniu, a także porozmawiać z osobami pracującymi na różnych stanowiskach co ułatwia  podjęcie decyzji zawodowych. Spośród osób, które wzięły udział w wizycie  50% uczestników podjęło zatrudnienie.
 3. Przeprowadzono 4 zajęcia warsztatowe  w ramach których grupowymi poradami zawodowymi „Start na rynku pracy”  objęto 37 osób niepełnosprawnych.
 4. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w którym uczestniczyły 3 osoby niepełnosprawne w celu skutecznego przygotowania się do aktywnego działania na rynku pracy.
 5. Zorganizowano 9 giełd pracy dla osób niepełnosprawnych na 33 miejsc pracy.

Uzyskane efekty*

 • 156 osób podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 29 osób odbyło staż co stanowi 31% ogółu uczestników;
 • 14 uczestników zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 31 osób ukończyło szkolenie zawodowe, a 19 osób szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy programu mieli także możliwość uzyskania informacji o projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością realizowanych na terenie powiatu tarnowskiego przez innych partnerów rynku pracy, co w wielu przypadkach przyczyniło się do nabycia przez nich uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu niż pozostawanie w ewidencji Urzędu Pracy. W ramach tych projektów osoby korzystały m.in. z płatnych staży i szkoleń zawodowych.

W wyniku realizacji programu 249 osób zostało zaktywizowanych poprzez udział w aktywnych formach, a 47 zmieniło swoją sytuację nabywając uprawnienia do świadczeń, m.in. rentowych, zasiłku stałego, renty socjalnej.

W trakcie realizacji programu 66 uczestników utraciło status osoby bezrobotnej na własny wniosek lub w wyniku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. W grupie tej przypuszczalnie  również znajdują się osoby, które podjęły aktywność zawodową.

Podsumowanie 2017 roku

W okresie styczeń-grudzień 2017 roku do programu dołączyło 75 osób i obecnie uczestniczy w nim 674  osoby. Wśród uczestników programu przeważają osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, najmniej jest osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.

Działania zrealizowane w 2017 roku:

 1. Indywidualnym poradnictwem  zawodowym objęto 75 osób.
 2. Zorganizowano 1 wizytę w Zakładzie Pracy Chronionej w celu poznania warunków zatrudnienia, stanowisk pracy oraz procedury rekrutacji i selekcji kadr. Z tej form aktywizacji skorzystało 9 osób, w trakcie wizyty uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat wymagań stawianych pracownikom przy zatrudnieniu, a także porozmawiać z osobami pracującymi na różnych stanowiskach. Spośród osób, które wzięły udział w wizycie  3 uczestników podjęło zatrudnienie.
 3. Przeprowadzono 3 zajęcia warsztatowe, w ramach których grupowymi poradami zawodowymi „Start na rynku pracy”  objęto 19 osób niepełnosprawnych.
 4. Zorganizowano 15 giełd  pracy, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne, w tym 6 giełd wyłącznie  dla osób niepełnosprawnych na 26 miejsc pracy.

Uzyskane efekty*

 • 176 osób podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą, a 33 osoby odbyło staż co stanowi 31% ogółu uczestników;
 • 15 uczestników zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 35 osób ukończyło szkolenie zawodowe, a 19 osób szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy co stanowi 10% ogółu uczestników;

Uczestnicy programu mieli także możliwość uzyskania informacji o projektach skierowanych do osób z niepełnosprawnością realizowanych na terenie powiatu tarnowskiego przez innych partnerów rynku pracy, co w wielu przypadkach przyczyniło się do nabycia przez nich uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu niż pozostawanie w ewidencji Urzędu Pracy. W ramach tych projektów osoby korzystały m.in. z płatnych staży i szkoleń zawodowych.

W wyniku realizacji programu 278 osób (41% uczestników) zostało zaktywizowanych poprzez udział w aktywnych formach,a 49 zmieniło swoją sytuację nabywając uprawnienia do świadczeń, m.in. rentowych, zasiłku stałego, renty socjalnej.

W trakcie realizacji programu 66 uczestników utraciło status osoby bezrobotnej na własny wniosek lub w wyniku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. W grupie tej przypuszczalnie  również znajdują się osoby, które podjęły aktywność zawodową.

Osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia, często wymagają zatrudnienia w  warunkach pracy chronionej. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupie naszych klientów podejmuje w ramach programu „Perspektywy na lepsze jutro” działania ułatwiające wejście lub powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym.

*  Efekty liczone od 2011 roku.

Program został opracowany przez doradców zawodowych i nie wymagał żadnych dodatkowych środków na jego realizację. Aktualnie podejmowane są kolejne działania mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Nasze działania mają na celu tworzenie mostu pomiędzy potrzebami i możliwościami osoby z niepełnosprawnością a potrzebami rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w programie i skorzystaniem
 z proponowanych form aktywizacji zapraszamy do pokoju nr 9
 na spotkanie z doradcą zawodowym.
Bliższe informacje można uzyskać
pod nr telefonu 14 688 23 52.

1 stan na dzień 31.12.2010 r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Program Perspektywy na lepsze jutro Program Perspektywy na lepsze jutro 06-07-15 13:17 447.29KB Program Perspektywy na lepsze jutro pobierz
Redagował: Tomasz Miś 2018-02-09 10:37
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1138
 • qG8jcK_5U4jdOkcg6G3bF8JUL0KV15HYBPtfpXaxg24PtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • 9Bd5twD9MnGiQqQ6gaRf3Ni7QVP_cBFpBssgKArbcfIPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • Qg5TO31UTkhZlswoCxelJaVwmbdPMU0QD-kKeCzskeAPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • p1iXaP8xUduPjP-IDKjbtFuRZV6v-zpOQfBiFs6I7REPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • k16aQV8VLkwfDkklbPDPWTKsTWyE_9Dzz1SjfqpXCqAPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • 88ktoUPkk7FQxxG7ely1BZx71BlvGXuQ-Uamomsr8vIPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • V7noOOY-0gidXc2YhPHSJfv-zXIqUL8bXkslqU-oAj8PtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • ON2GIUN9PmbtbAdU7ChYxHjuPxpFB6QgEalt9TuDfzUPtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • N3tgPO8ZBwoBMF_BDXEt2ZfEfSaxtBrO9f_ZIzTXW_8PtB0GeqgJgG8KkNUK2sTNb4VDe7tmgmZWsrfZ3rClig

 • zbeUfSGJcyD1mDpF_WEZngwPLiez5J04w2EnBnCudOvxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • KWD7YCAc7i449-qjw2ih2O8NiEAj4yV9fSC7A1f36DfxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • TKLV9gY50guCbPPc8BES74B49iOethxaLx-tfw4KOJnxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • 1SuymQ9Ch7_9j6Su5iegZC2BPiJ-oT0eH-lH8m0_qbrxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • Hs1l8ZnKxz2FI2Ypms2NNLHtBE6_UdsrByO6KjXxUx7xiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • 9m_WzO3V5xySmorcX9lx4sW7INPb9mw_2FWLOw0H6mXxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • YJzoF5-_MIhiHDe6j2zPinT6HZfRA2PcxCvGqRXs_KrxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • Nvx73mZ-jpbZlnIcEDPvL7750qYsBDUOZbV3iKugrnDxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • xY7dnS2jZQgGntm12Xt1Hp37xakvcNo_Bpt40-Cs1a3xiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • i9Fu440csCxJ-kcYhXK3NpMWJ2xnPnSptpWHnwcoHWrxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

 • V-GM2B7YBWrQJYmkK8WlBrEVJ9MRKDNAo0WBZ5ggC-zxiboyPFbbFQeeTsHotc5G7sLNpno2fJkOuZzStBtxwg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl