Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

cB86lUQtdlRidwn7X6LSnqvE9xfssJemtAqjQvqgINF4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

zcKtu_i7zQbxuEIPnTQ9ucLGhty6jegWjNExjfaWPWZ4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

mwblKfLOyv0lPtmGtDkg-P4tSj_i5TME9v-QcmLIb0p4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

Xxfz2Hj9ZvetaTfdzoyCE_R1Jl7ExbizMCH89gdsBQJ4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

Nuqx9QtPde1nN-oCP-ynafkUe_ZTUjwjc5pCt84b-Hh4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

1hRUQSz372l1fkZ1LOoZjbHG8W-ZSPTh0F8AYcq39t14aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

IId3c5W_2gCy97SmRfAvUrGl_2Eb4TxBh4KBv0Pys9Z4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

fPbw5soyBT03cduULX0iawFtNy5k6XzU7qxGG3fh9Pl4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

nvb7hUajtdx4BYpYsw-fFt0CTylCM5m707RaEoaD2U94aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

„Razem wykluczmy wykluczenie!”


Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn)
zamieszkujących  na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

 • Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Należących  do co najmniej jednej  z poniższych grup:
 • Bezrobotni objęci III profilem pomocy 
 • Bierni zawodowo
 • Kobiety
 • Osoby Niepełnosprawne

Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz społeczną wśród osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej.  Okres realizacji projektu 01.01.2018r.  – 30.09.2018r.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika . Każdy z uczestników/czek otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane  u nich potrzeby, w wymiarze 6 godzin przypadających na każdego uczestnika/czkę (4 spotkania po 1,5 godziny zegarowe). Zajęcia odbywać będą się średnio  raz w tygodniu. 
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne. Poradnictwo przewidziane jest dla wszystkich 60 UP i jest formą obligatoryjną, w wymiarze 6 godzin przypadających na każdego uczestnika/czkę (6 spotkań po 1 godzinie zegarowej). Średnio raz w miesiącu
 • Szkolenia zawodowe  - Program szkoleniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb UP. Szkolenia odbywać będą się dla 60 UP w 5 grupach 12 osobowych, na każdą z grup przewidziane jest 80 godzin (10 spotkań x 8 godzin) średnio 2-3 razy  na tydzień. Godzina – 45 minut.
 • Poradnictwo zawodowe- indywidualne  prowadzone  przez doradcę zawodowego dla 60UP w trybie 2 spotkań x 2 godziny zegarowe na jednego Uczestnika Projektu. Poradnictwo zawodowe pozwoli uczestnikom uzupełnić wiedzę na temat lokalnego rynku pracy.
 • Staż zawodowy przewidziany na 3 miesiące (płatny), staż zgodny ze szkoleniem zawodowym, w którym uczestniczył UP,
 • Pośrednictwo pracy -  na każdą osobę przewidziane jest 6 godzin spotkań indywidualnych  (6 spotkań  po 1 godzinie zegarowej) średnio raz w miesiącu

Uczestnicy projektu otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,-stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe,  profesjonalną kadrę wykładowców, catering  certyfikaty. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do Uczestników Projektu.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  699 670 296.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców,
- catering,
- certyfikaty;

KONTAKT:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wykluczmy-wykluczenie@nskonsulting.pl 
http://www.projektynsk.pl/razem-wykluczmy-wykluczenie/
tel.: 699 670 296

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redagował: Tomasz Miś 2018-05-24 12:09
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 61
 • P31hHW1qNhMIHT1z2HNI-2eyyPkc_CelSsutrc-JFC5MKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • RRZCRQ18-ZkKlGIKPA6xHSvo3LRoTMT75ycCtiSxqxtMKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • eHpUXSPjrxfrlWuw1xqUjbwGdmllqj3flswNePgB8L1MKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • lc84QGPoRcP4oGM3SzpFM5S1zItk2wkfOzKQCOMffa5MKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • 2yTtXQCBtmsWMQsIOybeKzNnRWozbi9BNgw49FgqDfZMKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • e_4vAYiErwFP4ivTto3f-m52aLucAtfPlXc9zi-voipMKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • tOZbJh19wZtoqwGw_qAGQ135vmV9dDVdI_N4F-6gKztMKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • BHid0UT_fIpb4l6bB8sW3wgPfwPmkPAEUcElQhGjSOpMKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • R5wOA00q0UCGNu4LsW3Wk9o9QTgUU4lyfh4lnodxOk1MKuM3ZCZ7aJsF7vW-PbVJilexFnSHGGu8f0vOpTBrkg

 • WM9Nu0LWw3tdEqg9khadXtStNKus3o686JM-qry81Ix4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • gfF30CflfG5OSNf8dNuslml8dsWzvDciqway1zXZhLV4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • hhkciUnhTuzC24RNl79YMqHevrcO8L005VpqMkhK8XF4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • xbW4ZPlC1PtCwdtNeogRJmXXoKV2TZHby8rDQcAAmi14aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • l3Z-CaI4vxQERb3VEfHRJnICJCo8Kl4JelYv2rMmPjl4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • ALY7p6hjjOsFTFJDFCPWCROSzN-wSlmgzckRrmTmCcJ4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • aCf7vy0DOyjhBizN_Zd2O8iNdbW_4YurnFhhSpK_eQh4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • eSeUCRuIbbULg6UZyw1FmoNEmr5gJ5fQPUukXccf6YF4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • VygX49IaPAo0yRo9T8ADGAQdMU457pNNvoCyzZxMjuh4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • DbX--7CsITn7zcLL2aIeR3-9hg5GLYXEG8jtlZxj-WF4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

 • VXawS6rQSNobcgHQvz806vuSKDd-BQP1FN5u7QpjxJd4aAgoIU43eFO7fpECkr9w-4gVwgS1JvX8dVbTznyEPw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl