Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Urząd Pracy / Programy i projekty / Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie / „Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

FZElAcWXOS6PlFDeZBZj1s0SjkeKyCWcjD2aiwaDpaBftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

N6-kV8NWVpoZv6q56IgiljZbs80Om3IsfyJOTBzLGVRftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

cbTsRW5znJ9Cdywb-ijMYiSFmm3Az5y6WUryRBvsecpftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

W9XZiYG6LbMMF5UqH0Y5IdzqjZ92pC_cN5p39z3a0elftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

JQeXCPsk6gjVUbThY3wrlZbgN1G--ETLGn0fHGN5qOlftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

tojm2tq9Iwa8qBK5vSU79qUVqzxsgSZ8a3n_gzuSzhpftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

4W93_9z56JBHCwwzFprgn-j5FowlBTAYoT7kCadXdzRftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

NM2yUqFH09s1VHqPk59A7hfU8lW0z2YOrU9vzWQAsXRftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

lwO82vMy2d2OPViGBRFVaIDzXtd47L_RgeDcoXml_LdftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnow zrealizował w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej projekt pn. „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”. Dla zapewnienia powodzenia realizacji projektu podjęto ścisłą współpracę z partnerem niemieckim – Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde e.V. (Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. (VFBQ).

Cele projektu

Celem VFBQ jest aktywność minimalizująca bezrobocie wśród młodzieży i dorosłych poprzez podwyższenie indywidualnych umiejętności zawodowych i społecznych. Stowarzyszenie realizuje powyższy cel poprzez współpracę z samorządami, powiatami, powiatowymi urzędami pracy, pracodawcami oraz poprzez wdrażanie, dzięki grantom unijnym, projektów aktywizacyjnych (zawodowych i społecznych) dla różnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem. Od 2007 roku Stowarzyszenie ściśle wspiera polsko-niemiecką współpracę w obszarach aktywizacji zawodowej, pogłębiania kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturowej.

W ramach zrealizowanego projektu objęto wsparciem 30. osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jako bezrobotne, posiadających podstawową znajomość j. niemieckiego, w szczególności osoby do 25 roku życia, nieposiadające doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych czy umiejętności poszukiwania pracy oraz długotrwale bezrobotne odbyły 9 - tygodniowy staż w Bad Freienwalde (Niemcy).

Uczestnicy odbyli staże w dwóch 15. osobowych grupach, w następujących terminach: 11.03.2013 r. – 10.05.2013 r. (I gr.), 24.06.2013 r. – 23.08.2013 r. (II gr.).

Głównym celem projektu było wyposażenie 30. Jego Uczestników w kwalifikacje, wiedzę, kompetencje społeczne oraz doświadczenie zawodowe podczas przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego oraz pobytu na 9 - tygodniowych stażach zagranicznych.

Uczestnicy projektu nabyli nową wiedzę i udoskonalili swoje umiejętności praktyczne w zawodach: florysta, kelner, kucharz, piekarz, cukiernik, opiekun osób starszych, elektryk, mechanik samochodowy, pracownik ogólnobudowlany, monter instalacji sanitarnych.

Przebieg projektu

Przed wyjazdem na staż Uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniu językowo –kulturowym w ramach, którego przeprowadzono 60 - godzinne szkolenie „kurs języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturowego”. Celem kursu było podniesienie umiejętności i kompetencji językowych Uczestników projektu, którzy w trakcie zajęć poznali specjalistyczne słownictwo branżowe, utrwalili sobie tzw. słownictwo dnia codziennego, jak również pozyskali wiedzę, która ułatwiła komunikację międzykulturową, przybliżyła im wiedzę na temat Niemiec, panującej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej oraz najnowszej historii tego kraju. W celu zwiększenia efektywności zajęć oraz ułatwienia posługiwania się językiem niemieckim w miejscu odbywania stażu, Uczestnicy szkolenia językowego otrzymali: słowniki oraz rozmówki polsko - niemieckie i niemiecko - polskie.

Ponadto Uczestnicy wzięli udział w 20 - godzinnym przygotowaniu pedagogicznym, którego celem było m. in. rozwijanie: umiejętności interpersonalnych, gotowości do współpracy i angażowania się w zadania, kreatywności, przekonania w możliwość odniesienia sukcesu na rynku pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych, a także diagnoza własnego potencjału i określanie indywidualnych czynników istotnych w realizacji planów zawodowych.

W trakcie pobytu na stażu Uczestnicy projektu kontynuowali naukę języka niemieckiego, w szczególności języka branżowego - mieli możliwość wzięcia udziału w 20. godzinnych zajęciach z języka niemieckiego. W trakcie zajęć przeprowadzone zostały również testy sprawdzające poziom wiedzy Uczestników projektu, które umożliwiły lektorowi ustalenie końcowego poziomu znajomości języka niemieckiego dla poszczególnych osób (osiągnięty poziom znajomości języka niemieckiego został ujęty w dokumencie Europass - Mobilność). Ponadto w trakcie odbywanego stażu Uczestnicy wzięli udział w treningu kompetencji społecznych, którego program objął w szczególności tematykę związaną ze wzmocnieniem kompetencji społecznych, rozwojem umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie odbyli dwie wizyty monitorujące staże, realizowane przez poszczególne grupy Uczestników (I wizyta: 18.04.2013 r. – 20.04.2013 r.; II wizyta: 29.07.2013 r. – 31.07.2013 r.). Celem wizyt było zapoznanie się z warunkami zakwaterowania i wyżywienia Uczestników stażu, poznanie miejsc stażu, warunków pracy oraz kontrola realizacji programu stażu i programu kulturowego. Podczas wizyt organizowane były spotkania z Uczestnikami projektu, którzy mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy u niemieckich pracodawców. Zapoznano się również z opinią osób koordynujących realizację staży – pracowników VFBQ, które miały okazję poznać stażystów bliżej, obserwowały relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych Uczestników projektu.

W ramach realizacji programu kulturowego w kraju Partnera Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia miejsc ściśle związanych z historią, kulturą i sztuką Niemiec, a także z miejscowymi zwyczajami m.in. poprzez wycieczki do skansenu Altranft - poznanie niemieckich zwyczajów wielkanocnych, do Poczdamu - historia i architektura: Cecilienhof, ogrody pałacu Sanssouci, Nowy Zamek, Dzielnica Holenderska i Alexandrówka, do Berlina - w programie: East Seide Gallery, Alexanderplatz, Hedwigskirche, NeueWache, Museuminsel, Musueum Pergamon, muzeum techniki, Katedra Berlińska - historia i architektura tych miejsc, ponadto zorganizowano spływ kajakowy - integracja z niemiecką grupą sportową Grün-Weiß.

Wszyscy Uczestnicy wypełnili ankiety oceny stażu. Wyniki analizy ankiet wskazują, iż w ogólnej ocenie odbywany staż spełniał oczekiwania Uczestników pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w Umowie o staż oraz Porozumieniu o programie stażu. Uczestnicy oceniali również pozytywnie jakość działań realizowanych przez organizację przyjmującą (VFBQ) m.in. przygotowanie miejsca stażowego, organizację szkolenia językowego oraz kulturowego.

Na początku udziału w projekcie oraz po jego zakończeniu Uczestnicy projektu (I i II grupa) zostali poddani badaniu ankietowemu, którego celem było porównanie ich postaw i umiejętności, a także ocena jakości udzielonego wsparcia.

Wyniki analizy ankiet wskazują na:

 • wzrost poziomu znajomości języka niemieckiego – 100% Uczestników,
 • wzrost poziomu wiedzy w zakresie znajomości kultury Niemiec - 90% Uczestników,
 • wzmocnienie wiary w zmianę swojej sytuacji zawodowej i społecznej - 87% Uczestników,
 • wzrost motywacji do dalszego kształcenia - 87% Uczestników,
 • wzrost elastyczności i mobilności – 77% Uczestników,
 • zdobycie/podwyższenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz wzrost pewności siebie – 77% Uczestników,
 • wzrost przejrzystości kwalifikacji i doświadczenia zawodowego na terenie Europy poprzez posiadanie dokumentu Europass-Mobilność - 73% Uczestników,
 • wzrost poziomu wiedzy na temat kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach – 73% Uczestników,
 • wzrost atrakcyjności na polskim i europejskim rynku pracy - 70% Uczestników,
 • pozytywną opinię o zrealizowanym projekcie - 100% Uczestników.

Każdy Uczestnik projektu po zakończonym stażu uzyskał:

 • Zaświadczenie ukończenia w ramach przygotowania kursu języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturowego w Polsce (wersja w języku polskim),
 • Certyfikat ukończenia 9 - tygodniowego stażu w danym zwodzie na terenie Niemiec (wersja w języku polskim i niemieckim),
 • Ocenę końcową stażu w Niemczech według ECVET (wersja dwujęzyczna tj. w języku polskim i w języku niemieckim, oceny dokonał i potwierdził zakład pracy, VFBQ - instytucja przyjmującą oraz lektor języka niemieckiego),
 • Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego w trakcie odbywanego stażu w Niemczech (wersja w języku niemieckim),
 • Certyfikat ukończenia treningu kompetencji społecznych w Niemczech (wersja w języku polskim i niemieckim),
 • dokumentu Europass - Mobilność (wersja w języku polskim I niemieckim).

W dniu 23 października 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”, której tematyka objęła charakterystykę programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci oraz przedmiotowego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa w projekcie, celów projektu, działań zrealizowanych zarówno na trenie Polski jak i Niemiec oraz osiągniętych rezultatów.

W konferencji wzięli udział: przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, przedstawiciele władz Powiatu Tarnowskiego, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tarnowie, przedstawiciele instytucji partnerującej w realizacji projektu tj. Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V (VFBQ), przedstawiciele mediów, instytucji zajmujących się statutowo edukacją, problematyką rynku pracy a także Uczestnicy projektu.

Prezentacja podsumowująca projekt „Przyjemne z pożytecznym – staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”:

 • wersja polskojęzyczna  - dostepne w plikach do pobrania poniżej
 • wersja anglojęzyczna  - dostepne w plikach do pobrania poniżej
 • wersja niemieckojęzyczna   - dostepne w plikach do pobrania poniżej
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże w Niemczech [ 3 ]
Prezentacja wersja polska Prezentacja wersja polska 08-04-14 09:43 14.38MB Prezentacja wersja polska pobierz
Prezentacja english version Prezentacja english version 08-04-14 09:46 14.33MB Prezentacja english version pobierz
Prezentacja deutche version Prezentacja deutche version 08-04-14 09:50 14.23MB Prezentacja deutche version pobierz

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

Redagował: Mariusz Wardzała 2014-05-15 08:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1476
 • nwKwgypAjrb7t1jlI7j2tLNXzNb8ElRF6T5IBEeRPQ-BTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • 4xN4S2MVJ8jgU7xv7JTZCxoWrcGVZRgJy53Q0Ogm2deBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • GIFUVzHKqsJUKN895GSa6ro0vln5pXrk10NzZK0etHaBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • nCtDBRqvkQ9J5004eHssZNYPcjm5MD-Tf6mYjpoZfO2BTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • y9Hl8N78k1D17nQL0CwIdS63ShD0Tv7av4wxcg-7uGaBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • 5_RDhUD-9yWM-6zQ6bpHYlmzQOpniJaqEByx1nKSUpWBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • 7rP13fkh6-S_yWElgb-Ez6gaSRyHvSOHEpSYe208aliBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • AnaG8WKl124TFTwC_yCyPuQtOPHmXURwwNB4c61cZyiBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • Zk0PQQXFZlZ7lCeNne9GmCxJiWL5T4souckGLgzU5yCBTBiQbjUii4yk3SZUUTJTTW07LW3R_BvXJuQm7RiVItXNikTyei5ySgio9JowKW5_m0aBxgEXkp-BmOOB2cyD

 • TiupgT0mtcImeWpJ9fhVYdof2ZbRk4ft_D7B5m4KFlxftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • wlXH954WOfYBO458yHR97chagErRDzU-9xSkxTt1NyRftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • BjapJQNAy2VOTKLkNl8gzrKyPBz-i_8rSkMOclxzTFxftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • mMwMu_rkdPlEs_z3hBHenJRibkBk3iqYxwWJduYtBqZftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • Z2y92VdFK2vRHhERePt6GHirrlPb0LF1Qe3Veaf4499ftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • vt-7_jyFcuKg0-iuZF4_D5dCHP5hHq1BH4ARQf8iC4ZftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • 3Fc4gwWFlRlcAJ9MewEkFcjgZSAn-wboFPx9QtQFLn9ftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • f9_tFLBaJGLQnd5lgDiyR2C52DtjYRCE6j-R3YLTwRxftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • R_c36wUrlhHpOrpkfcUnNKQcbE7UpATsUfXZC_pzKbdftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • 93ecfpmh3FzM_Tyzht26fOyaGsJEq3YoaqAC4kcbNEZftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

 • ChD6xaa19h849dtkIadBcuZQqs88RtXQ-iKvvitM9KpftapQnhlM0fO0_Js84eI05J5pHJcRu6MFHsQPedGbF2MCGr4QDzlEykKIjSSysvhC9xwbkIR94Sk04etP0Xkr

Projektowanie stron: IntraCOM.pl