Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

z-ZvL_wITrSW7aBb2tfSfZcMI3wWYLv7kRq9EURQQQACt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

Nv_Gzvvxfp6qTXNEzTm2O2pynrlv0VIdYIz7eOLFGUICt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

3ai29Q_kcZnoUera93osXk9xmym-weS8JIAuF92zMPoCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

fty-btwx-5GUSS_lZzuZfAQes_dtzdhD9dS4bSY6PWACt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

Zjp5BBe3ZCK2Hdpayzl0qoyBH1AM-xhs-x2MDhLwIJgCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

IQr3QfCVwPaIbBsoFsp9-qcm-ejinqJo-Rl7i_00X7YCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

-S9-cUBXJfITkOk45yM0GaRotmiLcEPGbzHusXXnn14Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

rNewhFgb5pK2cPhCvVLZtuK_oZWEdwQ0kCNHb0_2K60Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

Wwfn5-JOWJOrVbbBNa-Yzv7NuofM7i6wcT9S-WHHv0gCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

Projekt partnerski – „CISERWIS”


Projekt „CISERWIS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.        

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym Liderem jest Spółdzielnia Socjalna Serwis z siedzibą w Tarnowie, a partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.
Wartość Projektu: 4 924 311,50 zł, w tym współfinansowanie UE: 3 811 311,50 zł  

Grupą docelową projektu stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt zakłada reintegrację społeczną i zawodową grupy docelowej projektu poprzez udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, polegających na uczestnictwie w:

 • warsztatach terapeutycznych/aktywnego poszukiwania pracy/edukacyjnych,
 • giełdzie pracy-pośrednictwie pracy,
 • szkoleniach zawodowych,
 • warsztatach nauki zawodu w branżach gastronomicznej, wikliniarsko-pamiątkarskiej, budowlanej, 
 • praktykach u pracodawców,
 • oraz na korzystaniu z indywidualnego doradztwa psychologicznego/społecznego/
  zawodowego.

Każdemu uczestnikowi zostanie ustalona i będzie monitorowana indywidualna ścieżka reintegracyjna.

Do uczestnictwa w projekcie zostanie zrekrutowanych 60 osób z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów. Rekrutacja do projektu prowadzona  będzie w 2 edycjach w lutym 2017 r. oraz w kwietniu 2018 r. z możliwością przedłużenia dodatkowej rekrutacji. 

Zajęcia w CIS trwać będą pięć dni w tygodniu, w tym cztery dni to zajęcia warsztatowe, jeden dzień  przeznaczony będzie na udział w zajęciach reintegracyjnych – są to zajęcia grupowe trwające przez min. 6 godz. dziennie.

W projekcie zostaną uruchomione i doposażone 3 warsztaty, w których odbywać się będzie reintegracja zawodowa tj. warsztat budowlany, gastronomiczny oraz  wikliniarsko- pamiątkarski. Udział w tych warsztatach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników projektu i jest to warunek konieczny w celu korzystania ze świadczenia integracyjnego.
Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatnie odzież ochronną, środki czystości, materiały potrzebne do nauki zawodu, jeden gorący posiłek  dziennie, wsparcie specjalistów: instruktora zawodu, doradców zawodowych, pośredników pracy oraz psychologa.  

Za udział w zajęciach CIS uczestnikowi będzie przysługiwało:

 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które w pierwszym miesiącu stanowić będzie 50%  tegoż zasiłku,
 • zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów, oświadczeń przewoźników bądź oświadczeń o wykorzystaniu własnego środka transportu,  
 • jedne gorący posiłek dziennie.

Szczegółowe informacje dla uczestników projektu o rekrutacji zamieszczone będą na stronie www.cistarnow.pl oraz wywieszone w Biurach Projektu/Biurze Wsparcia.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Krakowskiej 13/10A w Tarnowie, województwo małopolskie, tel. 570 800 065 gdzie będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane szczegółowe informacje na temat realizacji projektu.

Redagował: Tomasz Miś 2017-02-20 09:55
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 491
 • BWaff1vw7pevoxoWsbvHFPsxkOyjRAosXsYWfztHCxfkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • cj8rLULhQEigBOPKE0wxp26i_j_QWIIub3jujo9Q0u_kkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • FZh6Zz3effzDwbXDyq3IhM3XKrzpnIeUxZKeLdd4iDnkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • b_8jgVBiMBTb35IbPkuOFI1nk7SQ3vn1qb8TYlgsNZ3kkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • d1dgRvRoXizJkYyY3qEH6Gp6kIhcUdjfvUpsGHsRSb7kkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • bQynjLFx2OxjRuJefXW_65EPQZnIbpkEYxOpnt5tZUPkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • gC-bNQWUwPjfm-DZy7jfhfw4bhQeCeya4YQ20vmSxybkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • eYC-pvRwhFxAjsdHYulJr5Fia4-wdWZ2srxstkCQ7-fkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • _9gU4tGHZu0He3pyAVf3wnsMS0g1afCNYhXNSbwbabzkkEaiumjyQMLq-4H94H4tvg5N4QwjgiRv0wagP4hhwA

 • mXGPIVHKXMZ8MDTz0HlISkANP-BBJwF1gaRLH02ta7QCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • cuma7UcNGlRuWfet_l5dwLi1cXV1ymuMKO6E2IplAKACt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • x0iW7B-WFOX_sAJA_tLiBSvZ7R-xWx2mCuiQOHfg-_8Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • fOu-kIqqQ4J0lfn3bEmPB-SnFKwyylHcF9OgMmrw210Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • b4xWCIzJzM0efNwH2ATWORoIrYZsQPhuKOuZDBfENuYCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • 9sCAFlO77GE6ymItqRcBDFXk75XWHgv6nN20I6t7BgsCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • W8uwnZrBMswjzwEKlx9HxUUmN-zOqkXvz209v5J2WrICt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • 8Lil3PUWT4B4JPtzIDh3XtI-IMGnGKbj8JRJKfTbtuYCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • Sr0Kz2jJ6HhefqQHbj0tZQQwKgGHPRl69-ReNbb4v98Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • F21O2fF3GfWjlqKaQGbeoUT97QOOrU6Bd_tcyHZzXp4Ct0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

 • plUATbQDDfqAW122VZSC9BKjsoiXmQMwG23ProCrqCsCt0IUGLQqJApYjAG_WXSFsbsDjuDCBH4ozKZv92gGGg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl