Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

sEJgLK3N7gZ0Y0qVQ8hjf47ybzpc1rWa8oXLyJ7hOt1swPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

pUA02APBRFMbi9457r-rGC_X95zuaEWeDppDlbYyHG9swPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

Qm10GQ_u358HojtL7vGgT12YpgVRMh9JURmPYKJXfLZswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

o1fIZNCj_jGiiylfr_r4QWN2FwjKRiv-AX0p7CQACppswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

vFzW9C8bE-doRrq2h_0RPGzIeTPNxTHxOS3dp_1EjkxswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

jRoqz3u2-n7FRBRwC0u0GBF7QuARFl8gkNf7JEPiTJ5swPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

0QoXQ7QYFnbUhz71iTo6oj9N8-ahM2A5WELqyCHNcpdswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

UEFpiJ9qV1GzGv0Z_7_ODkYw2goXbKseXmpsCbn0d5BswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

0Dfjtf6Ell5lzy6KNClmRom6QvQrQQk7m7cT7yJWGA5swPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

„Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie”

Cel Projektu: Celem Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna 60 osób (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa i bezrobocia, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), zamieszkujących powiaty zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi, (tj. powiaty, w których wartość syntetycznego wskaźnika uwzględniającego dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, jest niższa od średniej dla województwa małopolskiego), poprzez określenie indywidualnych potrzeb i potencjału Uczestnika Projektu (UP), podniesienie motywacji, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego i nawiązanie kontaktu z pracodawcami od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (min. 36 kobiet i max. 24 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, będących mieszkańcami (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) Obszaru Strategicznej Interwencji w woj. małopolskim, powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi, tj. proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki (przy czym nie jest konieczne, aby w projekcie wystąpiły wszystkie powiaty).

Osoby preferowane do objęcia wsparciem:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
 • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Pokonaj wykluczenie – znajdź zatrudnienie” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Staże zawodowe.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.
Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.

Informacje o projekcie/rekrutacja

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska
Ul. Racławicka 42/70
02-601 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Łukasiewicza 8 
38-300 Gorlice
email: pokonajwykluczenie@custommedia.pl
tel. 797 469 147

Redagował: Tomasz Miś 2018-05-10 13:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 66
 • OuSsJMZ-dTBBh2oYYVEvGPRSeixy3HXMfbFqZQ0AASHKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • 8YQytIWDc3JhpKqspHNilKGAiZ13OcexqqiFkY3vY8_Kq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • zKNth0ZrkQr7YGrJ8HO78XuCfEs5DlRuc5dSNonhxj3Kq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • mdFMttqlwthXSvboyA7vf07UZ5222yB0s_Wpjza1lljKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • rfMLGCP2ayVWN52i6DGoTR2AG6Su2v310gYz3PUHrDTKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • ZzZioLhTU_T58014gf6wH4F8KM8x5o6UJteL7zSvHhbKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • Ktc5Mi5rjlvImuCyjHUqrcBBeScdKnoaLNgC5ybRTcXKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • TsME_CYSR1vq3t5punHoOrklTH-q4FVAfl0Z6uCNK2bKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • OXZy2lQ0dfCB4fMQ8NODiGKQciNiaM7yNQxt7im7dizKq28CDf_NBpNQXNveew2tVovCmNvhjUxf-APQClzRjg

 • cMilxAPaRnnhJwVlkYh762FUlJOpOxzHwFjpf_PeG6ZswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • YQvdJ_LS6IdWbhSzYCpEyfgjXMFimaBZmX9b0VMgtzJswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • INBrda49zedonWO9PaZMQQw5V2HmU0GMf-pMkduyKhJswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • _ZM--O7s57apSNSRhveS6AbRPfhnAZ7PVmKXX8jPKz1swPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • Jy4-2m7eso-PzzVeY4iE5_JhO41o0DGegZE6aPtDGntswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • JmceP0NU3oRAvW5X0f-saXmQvL59ATA77Jmn946zhGZswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • YanzUplvkea-0kXQNq436kOlt1HTa4GSmhtu9Cw1UPdswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • zTnN4qmoYPmlJiGHkVR7TJ5c1PZfd19_e86PTo-sBYBswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • wwh8coiHaNXRbzM3eWcJKOixoINA9l9sus1sD_f5e4VswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • sZiIOxwvJN8u7T9zg1ANmIv4GGeoYJhmwDZPkxl2pnhswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

 • CYCAfsJE8rHW_-zArMQ_lSElyQ06NNF6gSMViS-EnbhswPoZ3n5xcXFbCl4f5D8MjxsWiw4E-LWVBTLbIHiMAQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl