Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Zo4iHQe_onsx7mIvBwxZjvuRQ-c0gzwEljYNr2sms8gx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

sD7W3shvaJXAEzOJgVs5jP7sclJw24UBLFhsMv5swGYx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

TQyfpH92TdX0OUz2nHwu3_BQ5usKGJUH7ennyMd2Fqwx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

LOXCAxavGQ9o6vO4tyBiFF99A22M2u0FaPR70_QQ2oUx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

PMLc24jrBX74LysH_tVwXdAiVVgAtoUJIUetirfzwC8x0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

rN1Pmatwq08fvYYRFXLgNBfRAFONCBSjKkzogcJ0nkAx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

jqB8cnbG5pfdLWYO-u0Txy0v5SR43oXedQjIhz5QPnox0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

WVLqdXzcLhPUonSm7A5tpCiFrDzlhbVrwq7jqXb0EB8x0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

YIkhYCjXL12NHClYR6whHIm0DRgb6FGPwUImwVfvmYox0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

„Niepełnosprawni na etacie"

Projekt „Niepełnosprawni na etacie" zakłada zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizatorem projektu finansowanego ze środków PFRON jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, który od początku swojej działalności wspiera, wspomaga oraz dąży do polepszenia warunków życia osób z niepełnosprawnościami.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 35 niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w charakterze beneficjenta ostatecznego. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Adresaci projektu:
Beneficjentem ostatecznym może zostać każda osoba posiadająca statut osoby niepełnosprawnej (posiadająca zaświadczenie o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie równoważne), będąca absolwentem (osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskała absolutorium, posiadająca dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydanego nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostająca bez zatrudniana) bądź studentem ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozytywne przejście etapu kwalifikacyjnego.

Zadania realizowane w projekcie:
Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. W pierwszej kolejności zrealizowane zostanie Indywidualne Doradztwo Zawodowe, podczas którego określone zostaną predyspozycje kandydata, przeprowadzona zostanie wnikliwa diagnoza jego potrzeb, możliwości i predyspozycji. Na podstawie uzyskanych danych określone zostaną cele każdego z kandydatów, a następnie sporządzona indywidualna ścieżka kariery zawodowej.

Drugim etapem będzie działalność konsultacyjno-doradcza przygotowująca do świadomego przejścia potencjalnego pracownika przez tzw. ścieżkę rekrutacyjną. W ramach tego działania beneficjenci zostaną przygotowani do poszukiwania pracy (teoretyczne i praktyczne warsztaty zawierające sterowaną symulację rozmowy kwalifikacyjnej wraz z jej omówieniem pod kątem indywidualnego zachowania poszczególnych uczestników z uwzględnieniem informacji wypracowanych na wcześniejszych etapach projektu), wezmą udział w spotkaniach z pracodawcami (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, które umożliwią zdobycie rzeczywistego oglądu na pracę w danym przedsiębiorstwie uzupełnione zostaną o job shadowing oraz rozmowy z pracownikami i pracodawcami, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jakie są oczekiwania i warunki stawiane przez pracodawców), a w ostatnim etapie doradztwo w selekcji ofert pracy bazujące na uzyskanych wcześniej informacjach dotyczących Beneficjenta Ostatecznego.

Elementem realizowanym równolegle będą warsztaty z autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz warsztaty i szkolenia zawodowe pozwalającej nabyć umiejętności tzw. twarde lub podniesienie poziomu posiadanej przez uczestnika wiedzy w tym zakresie.

Ostatni etap projektu to Mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń, dzięki któremu beneficjenci projektu podniosą swój poziom pewności siebie oraz przy wsparciu mentora wejdą na nową ścieżkę zawodową (rolą mentora jest wspomagać uczestnika w pokonywaniu barier występujących przy zatrudnieniu w nowym przedsiębiorstwie).

Kontakt:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/752-42-54
tel./fax 075/752-31-83
mail: koordynator@kson.pl
strona WWW: http://absolwent-kson.pl/

 Redagował: Tomasz Miś 2018-03-29 12:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 63
 • Cdb0gb257qwTChxAMxtEWlGs2yR_QCk0K6qmuCIIQtb_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • -ILBj-8iK0wdzl7W2hG7Uk_ex-b4McL_zO-CANigwDL_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • 2z5AFhxMYKrfDNdQnuY9d8FF5fR10B6hIdQCw7S6wdf_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • Yh5vPUiy-Fpuw_qicKuQF-SPtw18UroXDx15CgVYsHL_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • MuzDt9Vqvhk_Ep-WtVgMIJDfHb1mCcsfIzjEBAbKF_r_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • U3y0_SNpG1sOXIFWZMTBxo9ZcqH1pA1G7hIjFN_2_Cn_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • -FOo779h-10o-sbP9RGVp4z_aW6DlIop1Wob5urppoz_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • 5af2Z98tDZ_1O0dyjQXTnx725UFAHWrppxZHV1ehHv__sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • 1N9iKG-sg1a0ShOl2y1zaGLmS7hibmSVy6XxzhyW3Sz_sdwvhMRVKhxEH5VrdmNgUJQRkEnApgkxe71IWBG9zw

 • nOoAmF52X5EGdJzlXUv9PV3_WjWypw-r0KOnVPlUF1wx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • 28Z8BNZGXkOYk7lIS4ac8-cAMOVNwMVnH9tmTxYuolcx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • ZsJfiPhTUVMRQ46Yn-kWvtO71ML57z07PpElss7gtIYx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • _9GHz6VQtImeawznzGwxX2PMRCnHBaTxNBUVL8ZPjJMx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • IEDxG-ytMnyoR_z3oWqVIsgkKggFlgqwhbt4WzGyFMAx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • MUFn3gEtIal7i8LHkPJ12qnhd23rnWhQWOVmOETn7EEx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • 2i3jUCWGCXA0tgdFlunqSxf3tqhZSUEVUIdLEgW0Qfcx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • XLu8KBKrg9CNPmTVtm_7Ucvdu0JAtMCx1fwk3nXbVEQx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • 2FIYpvvyuyi0hcxbhr5PUYopiorQCRlIWGvyCsoDpQQx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • h04VGPRlpgfPVt7tdvNd0l1pGAV2XqU7sdGUBesSRnsx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

 • Q93pJ0aTIBh0TYYx5blN1VTd2gOWKCHSvJcdwT-Odkcx0mPaUyRI81Vl-76FltqWpA9Hq7WgmGVmMlDFjYjSQQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl