Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Urząd Pracy / Programy i projekty / Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie / Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

_QoFm_bLecPUmxXM4gutLefPy4RSg2eFxMCq4CcoyLwjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

-eJHoGjh7NpoL5KIDvkjk9slns5a30IcbbClbsCdbUYjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

NypTL-NHjaEaFHIqnzOqBsFs3tMidfj7vLpytVX8GRwjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

y7eVmMb8xqnQKCQHKMv8exJzb3aI1IiiFqrp8FVZ5SkjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

ZWGvetMyG9mOGerTDrDjFeIK893LVRNBrUpgYLCFyVQjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

NgwrVBRD1zlYqRAzN2FOdGN0zNrV18Fl0HEs5kkTA7IjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

zPe35PaDMUqhviuJiujwQsMC4AWMrG-24RBgV_TxuL4jpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

dqEDK5mWp-cN7pTFi7dNFRPqGU3kxxPlt81TDurFsbQjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

vhC1vdFtSSOSQNfoYHnhzd--EkJxUVo32K1KpD2eHUQjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”


W 2018 i 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
Wartość projektu: 4 801 899,16 zł, w tym współfinansowanie UE 4 081 614,28 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 370 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów, zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Zgodnie z kryterium kompleksowości projektu oraz udzielonego wsparcia, każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację:

 • staży,
 • szkoleń w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prac interwencyjnych,
 • szkoleń zawodowych.

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Staże:
Barbara Tokarska – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-36
Angelika Zając – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-38
Sylwia Witek – pokój 106 (I piętro), tel. 14 688-23-41

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Janusz Habel – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60
Edyta Rega – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60
Anna Jagoda – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-59

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy:
Iwona Chołubińska – pokój 9 (parter),  tel. 14 688-23-28
Lucyna Łabędź – pokój 9 (parter),  tel. 14 688-23-28
Katarzyna Malig – pokój 9 (parter),  tel. 14 688-23-28

Prace interwencyjne:
Jolanta Kania – pokój 109 (I piętro), tel. 14 688-23-34

Szkolenia zawodowe:
Joanna Siedlik – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44
Paulina Kotacz – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Redagował: Tomasz Miś 2018-03-09 09:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 318
 • Pir32XRUAkyBW7XAESivP_B_g_DZPl0sEjTtlon2FqIMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • sw70PJ0JDVqWCgItXfj-Kur-CxAgSvOapG53xSSnh-UMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • n_OGSKAwWeD4uhXn7pPHRvY8IEtkhJkENRRUPUJ0SgAMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • ugFGNXyXhaPiMeGi6Ppl86eU2D_FAQv8baymmhNj59cMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • y7D8DV3cSg4kUVBuJDUFNfqcb5vz9CuxdscI62q21CQMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • ioFqPTxRn3TtrnjrOcVs822FxrYJ-j5eH2XYWkV3fMYMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • BFCXNv03Jatz8Lj3ciLM7qwsjc25IrW0Q6ebSHsDE_EMO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • 54Lv2qC5RjV2XxfC9UZMKGIBlqx6SPZm_fGC862UUZ8MO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • caX1A1oNU4FD38XIh2rgDe7R4odLPQYAE81jtmzmoq8MO-sUlE4IMyg8sSYW7oHIHhv6IXv6KxXNTX3K8JZ6BA

 • IRvOtoZNoLh8D1gkodLItc70Fi_kzDeTmlyMrKRRw2IjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • fxL-oHaeAmsVzZk8AtnXRRp-WzXvMvBBC9dPcsMrXgojpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • yaj03j_hMaCvHH1a9KQXGf3oB3f9JAeDFpyhupLER0ojpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • N2YewI_njfC8wjxF7u1_XsiDNd9kyohHPej0HC-eTssjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • 3pzCN6mmKQBuzNDWvpWSJ8rFViuPUXl-6_6-bHY7zLwjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • M73__9RvOb9_XcN3hGJaUtLtEuLq1GvqmoZQpgWiLosjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • kw4K_e7nciY0vsIfrTmpvhKdIUG22c9G6Hw9jSAh4kIjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • UKOBYRdCCqIlCGweMekzE-cyIg7okQTEPfIixKan_9IjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • 6hUagN0Uhe1QQvnRiWkYWGnm2JDljxeTyyuorXFvrxUjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • 7Ik-eRwuiMrlmFjaqXgq5g1vO5SLcpHcslITPQ9XqAkjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

 • BgDQClXjP0SPc9do9tEWJxxM5DhsdDFsj3s9LuJlX5AjpY5vJH4CJv_gYsNBbWaHJSjrg-xuvwqBQD960G-sGw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl