Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

_3o7cEWth7yAtk8LDNtkQ4LgQl5i20VopefaSLzQkDQ

DENhxdsJnwiN_z2dMlQ4IQQfl7xy46eGzrQwqSQh2ec

FK-0693Mghj4Q2HjCEkFqIfsLV1c1Cfwp8DnrF_qQbU

jWx2RAMZWcsJuTcIzFyMjUE4gOK0QIRj-LS8gXXG59M

g3aJJCpUHaeBs6h3qs0R-YLxBLlh3Z5_YnzCHTXj2HA

ej06uv8JIdJhCWG7GVEf2g6c_wcl4W7bs1FNqW1OhRA

wmN2tcIexPmkDJcwcjEJ0Ud5p7vmbAK7fv7LOcXYiMw

Lp20YCzlzBAAmcclVilWx-7Cy4On04TnPKA99Hn06OI

UOOIiejQYN33aI2HvhfcAewQpx6TawAX2Yder0xeDb4

„Kierunek praca”

                                                                                 

Człowiek najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zakończył realizację projektu „Kierunek praca”-współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL 2004 – 2006

(Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia) - wdrażanego w okresie od 1.03.2006r. do 31.03.2008r.

Wartość zrealizowanego projektu to 4 881 720,20 PLN.

Projekt miał na celu pomoc w podjęciu zatrudnienia i zapobieganie długotrwałemu bezrobociu wśród osób bezrobotnych oraz reintegrację z rynkiem pracy osób długotrwale bezrobotnych.

Z proponowanych w ramach projektu form wsparcia mogły korzystać osoby bezrobotne, chcące przystąpić do projektu, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie:

 • były powyżej 25 roku życia,
 • pozostawały w ewidencji osób bezrobotnych, nie dłużej niż 24 miesiące ( licząc od ostatniej rejestracji ),
 • nie posiadały statusu absolwenta przysługującego przez okres 12 miesięcy od dnia ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub wyższej.

W ramach projektu beneficjentom ostatecznym zostały zaproponowane bezpłatne usługi odpowiadające indywidualnym ścieżkom działania. m.in. w zakresie:

 • Poradnictwa zawodowego - którego celem było udzielanie pomocy beneficjentom ostatecznym w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudniania.
 • Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 1 062 osób.
 • pośrednictwa pracy – którego celem było udzielenie pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 • Z usług pośrednictwa pracy skorzystało ogółem 650 osób.
 • organizowanych szkoleń zawodowych (wraz z niezbędnymi badaniami lekarskimi) - których celem było uzyskanie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji.
 • Ze szkoleń skorzystało ogółem – 310 osób.
 • przygotowania zawodowego - którego celem było zdobycie przez osobę bezrobotną nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy.
 • Z przygotowania zawodowego skorzystało –ogółem 464 osoby.
 • udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - których calem było zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek i stworzenie szansy na niezależne i efektywne zaistnienie na rynku pracy.
 • Z proponowanej formy wsparcia ogółem skorzystało 227 osób.
 • zwrotu koszów dojazdu na miejsce odbywanej formy wsparcia - który umożliwił beneficjentom uczestnictwo w projekcie bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z dojazdem na miejsce odbywania formy wsparcia.
 • Ogółem z formy wsparcia skorzystało 219 osób.

Ogółem do udziału w projekcie przystąpiło 1062 beneficjentów ostatecznych.

W wyniku udziału w projekcie 365 (czyli 34,37 % beneficjentów ostatecznych) podjęło zatrudnienie, a 258 (czyli 24,30 % beneficjentów ostatecznych) rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co daje ogólną efektywność projektu na poziomie 58,66%.

W trakcie realizacji projektu prowadzone było badanie ankietą oczekiwań względem projektu oraz ankietą zakończenia udziału w projekcie. Uzyskane w ten sposób dane posłużyły do ewaluacji projektu i pozwoliły na podsumowanie rezultatów „miękkich” oraz na dostosowanie proponowanych form wsparcia do oczekiwań beneficjentów ostatecznych.

Redagował: Mariusz Wardzała 2014-05-16 08:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 305
 • YlKbazJteCMebHPiWJFDok_vogHmP5NGIMIHlcXqtkk

 • F5AqCh8AI8WTWpIG2C1n96dpy6NfA7PBv2JxT8EtcWg

 • fAk3Qrh3PqTMHIkbFd0YOcpftne1MEvQLd61vD7KGiU

 • 9_JJ9qpCJQKoLtOE27j_KghcgvOGt_Vkb8XKZFqHz8Y

 • qmgTmNQZfKeZ3FaYJVERfc7sfLSIOhgb5N9mLplRX2U

 • YGZs8lvWosdc72etWTRHmg14DNo0rHO66QPOE7NN9-8

 • x6Xl_UJQ3AKF7AYjKSUN36QE3c0nEBeew-2ANYSvGPE

 • _mG9vEKEM8qp1PjeIg0JEqVWWMRUpRQAYkfMg8DzQDI

 • pwo9k7N4v6W5y3ZgW4W4mOuYyS5fI-osx70x7CDZpgo

 • L9F6VZ4kxQtdlNpakhcdQ0r0HMQVJ52RV0jKA7AEkIk

 • dKWN5FLchNvXAVg3gLDEHjInUtddUsFJSA3LovkTCuA

 • D3hAYM0MNU50-WhP1rLN9lU4YAdI02wQjJVC09X0H50

 • 757mAJUrfuclhbVv8gCvyaS8wkZS6Mvj2CPHa2Tvlb8

 • SZ6iU7J0PoE9zD-MQPWzQnBgIOGvTDQV3wpOPzC58Fo

 • UGClxiQ1EjVbgbpMghHl9lcEwl6826tHFVRk7pCdmtw

 • bQgwN75gFC85VO07G8Y18beH66wMvzEcuLe-lPb5040

 • GNYWADmcmx2EuzwR_WOadMc7uwyS3usaxYzv27su8qc

 • LS0Ug5lQeiNgteyc6TlY4mEzHIAGwL-jmrs6grnq-Ec

 • yZqNeMalfSVS3s-6bTIYJ1uLMfbaQ5v7aM2yBudtm5g

 • IrRDkl8aqYDA9a9IgZesg3WFPMVEAwCj98exuQ2Oh1k

Projektowanie stron: IntraCOM.pl