Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

yBtOiJRv_MQijK4KoXK1FAgN4rwoSr0NRM2UwexsvDk

Ccs6xWXMuiZVD1g18rSWIHzYKH4cnUDJjliznZPXxIA

flRMCuLnGQZVRIOK5wB6S4OYvgqYanB3TViSzoaUCuU

1FMUbQKcapCksR4t09EkxvwIwDu4mlARGO8lhPsI_K8

br2sz9zAux99nmNFQv-kGRTCB0zWmQd10rHHtHz-XI4

5Wn5gbJRC8kmrbYflPtuEYqX2duuzCHWUkaMbXaHet0

FGnqPNu-iEEuFkVhVticRK0GIcmS8WT91y2JaGwhRBM

YZDtk72m9HsGolwaIhRA4hXnsOTtfk7GT715uv0ntZ4

cRCOP3okGDP5UUFy_FgfPbFzEDRUUZiKFeNVef3UvQw

„Czas na pracę”

 

 


Człowiek - najlepsza inwestycja

W latach 2008-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizował projekt „Czas na pracę” (projekt systemowy), wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Wartość projektu ogółem wyniosła 71 595 307,50 PLN – był to największy projekt systemowy, realizowany przez powiatowy urząd pracy na terenie województwa małopolskiego.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu była pomoc w podjęciu zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz reintegracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tarnowie, w szczególności osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku, poprzez poprawę ich aktywności i atrakcyjności zawodowej na rynku pracy oraz zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności rekrutowane były osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz pozostałe osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Rekrutacja uczestników do projektu uwzględniała zasadę równych szans, w tym równości płci na rynku pracy, poprzez stosowanie obiektywnych kryteriów rekrutacji do projektu, jak i poprzez równy dostęp zrekrutowanych osób bezrobotnych do proponowanych form wsparcia.

 Z oferowanego w ramach projektu wsparcia skorzystało 9 812 osób (w tym 5 921 kobiet), w tym:

 • ze staży – 6 503 osoby (w tym 4 408 kobiet),
 • z przygotowania zawodowego – 152 osoby (w tym 122 kobiety),
 • ze szkoleń zawodowych – 1 205 osób (w tym 754 kobiety),
 • z jednorazowo przyznawanych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1 695 osób (w tym 591 kobiet),
 • z zatrudnienia na nowo utworzonych stanowiskach pracy w ramach refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 341 osób (w tym 113 kobiet),
 • z pomocy w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, w tym Indywidualny Plan Działania) – 6 995 osób (w tym 4 641 kobiet).

Spośród wszystkich osób korzystających z ww. form wsparcia, 9 429 osób (w tym 5 701 kobiet) zakończyło udział w projekcie, a 5 310 osób (w tym 2 851kobiet) do 3 m-cy po jego zakończeniu, podęło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą.
W związku z powyższym, efektywność zatrudnieniowa w projekcie za cały okres jego realizacji wyniosła 56,3%, natomiast biorąc pod uwagę tylko rok 2014, wyniosła 69,2%.
Z badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu w 2014 roku wynika, że 99,7% ankietowanych dobrze oceniło projekt. Na pytanie, o korzyści jakie przyniosło uczestnictwo w projekcie ankietowani najczęściej wskazywali na (patrz wykres):

Wykres 1: Korzyści jakie przyniosło uczestnictwo w projekcie „Czas na pracę” (projekt realizowany w ramach PO KL 2007-2013, Poddz. 6.1.3). Opracowanie własne.

 


Projekt „Czas na pracę” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, w ramach PO KL 2007-2013, (Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 – projekty systemowe), zgodnie z umową ramową o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POKL.06.01.03-12-003/08-00, z dnia 16.04.2008r .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opracowanie:
Wydział Instrumentów Rynku Pracy
Tarnów, 06-02-2015 r.

 

Redagował: Tomasz Miś 2015-08-28 15:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1197
 • rI-31eIG-Z6AqeDa3t9XawANaphNuOzFXc0jR4p4FiQ

 • qq0PdtZc66HE5xy_rjwG7XA0iSXfVULU3nL-MC2p1iQ

 • lJ3q93RwD0Af5EFyiRmO-63Xnhl8IHNMzAXQJV9_M5M

 • NS_5rNF7kdntISd_JrNuXuq-gY6iZaHdmnaHMX8tU_s

 • aR2D2UJ9LVa-b6flEPM_e0PWL0MTETBL40kDQqC2Pzo

 • 2fTrlcow-_8qH7sOlz9C7EeD5xmalpGpYqdca8QKy0c

 • 1RK2vdruHfFgIixUTQhJtnflOk1ohfm5ku9foItbMZc

 • 36lxJxc9SZQi-YSuFQBKY8bW9mshiA7NlESX1_u8DnU

 • qvTFX93m4dUdiwE14iQOl752a0nqzvzXdvHlclFyZaw

 • Uurp90a6MZFwt2-72Ja9T8JgEqiqaFPhmWSkI_JerIk

 • XuzogpyfvkoA6rSwLx6Q8rAIB3pVfkG6hUk_p514fgU

 • I4L4ojHDAGA6Va1bZGcEBI_aB_H-jl_yFUAgj6yECqA

 • uiLn-DXQRiyIYvPc4yln9Aa-Mzj2iRzlohkSBJoiX-Y

 • aHYI8s1r71cptkL3G32Sul1M2mclcq9VOJfCIYItxs0

 • q7-uS0FU60xtg332xBkJmf4tmk6Z8JUET9TPNbzUX3Y

 • An2xDEHfc81lXr8OfPr9f8irCtGAebHP7aCKWK5Qc0U

 • wtWte5St8J3RvMbmTvrDYPC32kw6w604sK5IObghcQM

 • kdLIQ3WYiP8mT5mEq_IJ_eGNVbyNeX0HmY6ZFEcCoA8

 • p1Qe2BWGwMS7Ttu-ypiSGN0vD-ISg7pLs88UkuztVXc

 • 7_dPN4Bs4n0GUvrJHrq51MN1IFxew1K_QBktUVb25Vw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl