Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Urząd Pracy / Programy i projekty / Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje / „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie

Urząd Pracy

Programy i projekty
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JHQnedqUGo3pj1ciM1lhvnXY05YuZxFQD8zYbi_rNY8V8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

LR8j-Xuv5oaH9vqX1tdkldJppitpbytFQh2y4Tlhl2EV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

3lFRYjr74gEZDbj9pmjcEwPdLxc1lAWA-dutv6chA0kV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

8_VBjLSPs67XpydjD6MBUJrvp-YdaD0JdAj2CeXPDLcV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

VNhWSXihMt_W0xUq7lBelKLuyHNiq2culjyDQU15VDcV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

zhW61WeCVJRgjEtdjCtpa2Ps_QaLqFcb4yH7QaAnmaAV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

DgvTEsveDfd4x1bqolJwn8FeILTs-WNTG9Oic0rYTW4V8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

OJEEXoLMivfdH4x0rWjPN8HPTyzDmXJAyWIQXjvAQwsV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

Uvxofv_vJeakMPZea0kY8DQuBBpBrDnAYgJvivn5EcQV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Miasta Tarnowa. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.
 • Grupą docelową projektu będą w szczególności osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby, które cechuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz osoby bezdomne.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.
 • Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014-2020.

CO OFERUJE PROJEKT?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb realizowaną przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.
 • Formy wsparcia przewidziane do realizacji:
        -  usługi asystenckie (w tym m. in. usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta
           osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny),
        -  terapie dla osób uzależnionych,
        -  poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne,
        -  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,
        -  kierowanie do uczestniczenia w zajęciach w CIS/KIS,
        -  usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,
        -  poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-zawodowej,
        -  zatrudnienie wspierane/wspomagane,
        -  usługi trenera zatrudnienia wspieranego,
        -  staże i praktyki zawodowe, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
        -  oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające
            lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np. mediacje, terapie
            rodzinne, poradnictwo rodzinne, włączanie rodzin w proces terapeutyczny osób chorujących psychicznie,
        -  inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej.

 • Sfinansowanie kosztów dojazdu na przewidziane formy wsparcia.
 • Sfinansowanie/skorzystanie z opieki nad osobami zależnymi w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 • Możliwość skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach, o których mówi ustawa o pomocy społecznej.

REKRUTACJA:

 • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata kwestionariusza naboru.
 • Kwestionariusz naboru będzie można wypełnić w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 u pracowników socjalnych oraz pracowników w biurze Projektu przy ul. Goslara 5 (pokój nr 17) lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór będzie udostępniony na stronie www Ośrodka przesłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.tarnow.pl, z dopiskiem w temacie: „dotyczy naboru do Projektu EFS”.
 • W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Redagował: Tomasz Miś 2016-05-20 13:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 382
 • 6lYS3vprupyDK528f_jowlG8FGDW10-xwmW6lQcyDBFfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • dNLLQ6_IhQUUIT7DWJ4rmb3hOdgb9LUYl07Da60LhrZfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • 9QfZXOebqZaTFJSjNr4lKg1QFCBJeu21I0jzo2GGhodfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • TbjQuNGOCsOPPnAAsUkXOZ32Oa7C_Btoa9RLqdVBOxVfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • 6X9qD-fiPeSl71Z7ZT_UwhGk23jfToZKmVGXK-KukldfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • nkt5zKi7FPLzzUaw6Ug3Lw7DI7Hepc6TkWw1i_lrwjZfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • 5P6krLKDboKbQU2Vikn_cpuuqUbNObE0g-5BE2t2fcdfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • R5KAmYGI96XgUQeiWS2s7zHOHwaY9ADxAHDJqbfzXS9fT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • uhlcOyAdSX_gitW8zzcwrPYJjDsFhddye5XUk7z6sHxfT9m6n4NlGCjHa57kmnCdQGZYaRj3Ypfgng7nSiv4PipMO0o-mD6I6u-c4DucpDoHH89IVt-nYWxcuJrX3uyE

 • kVhyRuhPNx0wzONTgWaOurCPpL1636jX-F3fZn0NUSAV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • H-5mDGszXoc_kePXOM2bTEY08HzUFDaTFnnVCh4UCD0V8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • Cqp9kCyEY8Y-d8Npocf13paHGZuS2_GKcwihuNIiqQIV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • hDYb-tgv25fNVC50hxZVwrUtkAtC98PkUng1j10FBJAV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • iJ4K3ylGBEM56bRt4ffWlIVfuh7LXCnX7dFRlJSB2c4V8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • q1NMtyQ01nzlzbMZ29HWYmfUkfI0JjqeYNNGWhnU7hEV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • WLbVb-3yZ4EEDj-Tx6NBgyNoVq7yl6LkQ5b1WeUIlUQV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • APloLpW3RtsvILiBpreDAmIxQTBjKFycegp3ZkBMFTIV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • Q1qeagIhO5jhAIL2dn_1Wh4wvR2RasW8aQsqrQ4fSK8V8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • HqHtz0p9VC0uy8CwthJSKQKNtRcc2VUZejP6PObCTGoV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

 • vr9qQISz2nAUQWiS9tgOQigirhYKy4mud4g0GEuov-EV8TvAZ-xwMcNbQhca_5AvU7_bsv002GqU6U36o_YFTTXnKIdFUzAxdVtsLjaJ3SSakxUd2w2fKBmdgQ26Tckm

Projektowanie stron: IntraCOM.pl