Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

fMypwqkVkEE9bZaswyrRUxZaJX0cAlOJ8yMZFkGkJzBowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

L2yvG4Gn6Q1WupFWiUIBIXrY3xhT_UPLQjbygI0VvXtowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

eAq9GpZv1FWO0qoRJt2axXAEslfsuCO7LGX_0pcFX0RowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

4EidIN762jQRTyTezE9c9rGKfBs-IxHEuM14M0yphr1owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

KmwW7LdiP08NhSbDsHIL5Mo7ZY2nANp7T9USTGESgZ5owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

VyK6XlUVMmOphlOXeHBZOpIpDHoa66KLKxRO_AzybCdowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

q4mDc1ONPEXwMBwMzC7td_OB4zPHmrH5XRGM8Ymnu2towZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

L-0DIQ4ag3yj97cGKmfGYQU29d1yMOdm_b08jXvswsJowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

lRSGOru_eoyG8rv30ALVE8LbiYCZmychK1cBcX8mLLNowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

Pośrednictwo pracy krajowe

Pracodawcy współpracujący z powiatowym urzędem pracy, mają prawo do korzystania z podstawowych instrumentów wspierających zatrudnianie osób bezrobotnych oraz instrumentów wspierających rozwój zasobów ludzkich mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy i  poradnictwa zawodowego.

Pośrednictwo pracy świadczone dla pracodawców polega w szczególności na:

 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • upowszechnianiu i realizacji pozyskanych od pracodawców ofert pracy ,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

 Pośrednictwo pracy dla pracodawców realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy przez pracodawcę jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Taka oferta pracy, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy wymaga pisemnego uzasadnienia.

 Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  oraz:
 • wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla pracodawców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • poufności,
 • ochrony danych.

Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe dla pracodawców realizowane jest przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy  nieodpłatnie.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Miejsce Telefon Adres e-mail
Informacja - PUP w Tarnowie 14 688-23-54 up@up.tarnow.pl
Filia PUP w Tuchowie 14 652-63-46 krtatu@praca.gov.pl
Filia PUP w Żabnie 14 645-69-43 krtaza@praca.gov.pl
Redagował: Tomasz Miś 2014-05-19 22:07
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 483
 • HzWG8SXSV1D7I54BkYJkRBFFqxmmkNFd-EFRV60iS7KeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • CpvOVcm5qFcn3ZafitukLBVVV8ORq2W-6aPABxhQ-sWeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • ak7X1mPm0dhrCLBHu_NVKXoq8fD9OU3TKJvFJVQE7QCeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • OozZ9FFsh_MpIAgE3THy3sLjj5mRVvxf2monpEnsyJaeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • QzsYjgoZ_szlrmtcnAKOjzVj25m_2IY8kZbHKw6sBVmeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • B0_ISWi06jSKdJl2oWUmQDkXx8APps9QRkW-ogYzE7ieywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • tCr8WdFomJEpyreZ-qPdKWbNjd4vz4xsDbfevT7y7dqeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • A_23rIPK67JFRZk3H3WTVhrN-4DvdVoBiifzd2p6C0OeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • x5fuHUQPb5alc8NJtrVQlFRiwj2wV9dl9wUeukbSH2SeywAb7u9GrydyGDoDjFf0Ci5e2V2_xIIHImdC9e8ssg

 • ZfzOeM7lR8cEi1TqbF2W7_trocFFTs1mb4Pl3Dixh6NowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • MdXIuXomG0goBBA4uf3IT-9Uk8GCvdbShmRFJMeeJdRowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • y8yJPl1An2jW-1oo0HXk5zn_AKrdOeMKCCyrPfifBf1owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • F3xglZ5PC1HHilz5VB7JdXEg0cW1UExRcQCROzWRhbVowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • Dl-HrzGGgVi51YWjOg5sfBmnyC6fOcUGKpsU96sVFvNowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • AxZW8PJ_qYcGyYBG5-WxL3xS-laRnHP6WnJuoxmd7k9owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • 5qjFTPAqlt99vEaQenjQLV4MfTSNWmopQD9ZSpUSALtowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • jiJ6YUeczrrxJlA7NUe60wIg-yjCDowN-Buwsx5aL95owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • esemHwX4DQlOsYSXTW9r6aDcyoixVYq_V_ZN7aUGyu1owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • xb9UoYZ4RSU0LM171dm7jQt0VYhQADAjN32PkRwyMt1owZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

 • 4fAZG1jkGy-KoUT6MRotnDr2O0EY3sGoHBN3SAM6ephowZD4ap1NhnnUMKiQfoo_MIOGKvMcL_YfbaKyQ6_Prw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl