Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Refundacja składek dla osób do 30 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRqju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1giju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ2ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv6ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBOju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm2ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL6ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6Faju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWOju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

Refundacja składek dla osób do 30 roku życia

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa wyżej.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Alicja Szmit 114 (I piętro) 14 688-23-27 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2014-05-29 09:15
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3036
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPGY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KSY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFyY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetyY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmaY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhOY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwyY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIamY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJKY5g8zmVivpFFgymImTava4HLYhckVbBME_bjQeNB-Mg

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5mju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIqju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNWju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG2ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS6ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZSju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mOju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_qju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE52ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6beju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH6ju4UdUqCN4YIliUyz8eISaeSMeTTpDK0Z53ACRjwtwQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl