Zgłoszenie oferty pracy

  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
  3. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 1 ]
Zgłoszenie oferty pracy Zgłoszenie oferty pracy 02-08-18 15:13 187.85KB Zgłoszenie oferty pracy pobierz

             - pocztą - na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
                                                 plac gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów
             - faxem: (14) 68-82-301
             - drogą elektroniczną: krta@praca.gov.pl
                                                     up@up.tarnow.pl

Oferty pracy przyjmowane są również w Filiach:

w Tuchowie
ul. Jana III Sobieskiego 23
33-170 Tuchów
tel./fax.(14) 652-63-46
e-mail: krtatu@praca.gov.p

w Żabnie
Rynek 29
33-240 Żabno
tel./fax.(14) 645-69-43
e-mail: krtaza@praca.gov.pl

Wersja standardowa