Rejestracja

Rejestracja przez Internet

Rejestracja przez Internet dostępna jest pod adresem https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=12630link otworzy się w nowym oknie

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

Procedura rejestracji:

Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie w pokoju nr 111 i 112.

Wersja standardowa