Dokumenty wymagane do rejestracji

Dokumenty potrzebne do rejestracji

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.z 2012 r. poz. 1299)

Osoby rejestrujące się z prawem do zasiłku dla bezrobotnych proszone są o doręczenie numeru indywidualnego rachunku bankowego.

Wersja standardowa