Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

zl5Bo3wUhFJJxvsHd0DGFIfVa67VySU5QLf-8gd08_A

UY0HA1w_O0GGzOIosgHeD2QAhZKS44hNtK2qo9ve2bg

Ny13ZomPD5I98JuyoSlAJ3PlSuOeMQAFm0kVL9_LpGM

t-EVibEaB9ejaTo9_N81RNm8QUaJDBW4dOMdEVbSS5U

iL0AvzKOFUvFU7ge_83nfOpJHyptxc8z_58ydSj5Wpo

lr2xTBdvZpEp-9u1GsWgVKoOWLSkzvGSnmohAa-OseI

lk8rvqU3QlcmzuSQaPYvdYa1mH68DXejxlWpZMIRCOY

8StwW34mDKFtJiBN2jPo8zXSb3P6d22oQgiejigBCzA

wtcbR7lkbgZEy437fDvcHeKwjLiKr9naulljHEKd_fU

Szkolenia

Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (RPO)" ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Data od:
2018-02-01
Data do:
2018-12-31

Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (RPO)

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wybór formy organizacyjno – prawnej, rozpoznanie rynku, rejestracja działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie własną firmą, marketing, źródła dofinansowania działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, księgowość w małym biznesie (system rozliczania podatków, zasady ubezpieczeń, rachunek zysków i strat, kadry i płace), etyka w biznesie.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • dobry stan zdrowia,
 • osoby, które złożyły wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Tarnów i został on pozytywnie rozpatrzony.

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta cały rok, w ramach potrzeb w:

 • PUP w Tarnowie,
 • Fila w Tuchowie,
 • Fila w Żabnie.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) „Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne1,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) kobiety,
f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Dodatkowo w przypadku ww. szkoleń do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne1.
c) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1 W przypadku osób w wieku 30 lat i więcej „długotrwale bezrobotny” oznacza osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w tym okresie osoba pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia, również przed rejestracją w urzędzie pracy).

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38552
 • HU-qb4y28hUvJcpgNMIAlMhCpw8wHAFlK78FIVxXVG8

 • KPDyZ6WXQ0_HvGqYoBcnjnyGi0hYJVtXk8_HPEXdkEg

 • _0CNUwcm2rcp75QAR1OXsTuiy-uXLoO33YKhZXoLj8U

 • 2lWlTR6VZztJyz_hSYpziRd-OGpcL_BuxFZ0ZsV1zWo

 • t-3nSRuEczIBLiRZTYt44tUnYjqJ4Im2G0QCdhZSAcQ

 • 0nNJ57dL2cxo_YsfCWJwxuEz6ZH7ARQP1T-POiUMmdE

 • eHPaTWXq1ufCUe45ksgVDEvSXL2HyGXq7NtiDW_909M

 • ewKV0SR6V8GhebPyHirnUV2wOQBC8Jw1hOE-KxXulp0

 • 55OSfJMOvAwdC_jxt4fr5u0CAQ8FElttF7xiLur-Sdk

 • BIQvVRPEzBNqXysN3aooSDzNp0RD04rfCUeDd4obtq4

 • RA9hX4GYWwVkUIUR_gtj78RSD6Wn2qwS37cEJp3Jr8k

 • tVDiSI3EWFprHh6kb_ad1ZvaSDPsm6k3H0Kn3KQosZA

 • JBVgptYfYrJ4BtngC0Ay93dpcva3CkVadX3MbUBf10g

 • jQtdp3CYn0rgiL1oc9YtWVZ2vH43rkgCXm6r8naCh4E

 • VtZfgqmumLGSu7d6lp7ohbKYjQQFEDQU3yB6ZbgIbwI

 • qfxXg6iaOd4Tg3TAmHMWDbXX4mHayEn8EumNqcsogKU

 • c7n83ukuS4n6mJxLUW4kQzKIXcvMi94XD1f0Cxdd1lw

 • QbrSpd0I0OZkFUnG-nCJMVacYld7OBKdK1JP3YaUby0

 • Nxm1WpUvwnx4Codf-ChKzcyEV3kmntxGFSzoT6fMW-I

 • Dw1fNt-kXV4R9NrvZYTbp-BFzA4NCyqwZGI3G-VzTb4

Projektowanie stron: IntraCOM.pl