Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aazbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYezbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:

 • rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub
 • sprawującą opiekę nad osobą zależną,

która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy.

Pracodawca planujący zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną, o której wyżej mowa składa wniosek do przyznanie świadczenia aktywizacyjnego. Zatrudnienie bezrobotnego może nastąpić w wyniku skierowania przez urząd pracy, po pozytywnym rozpatrzeniu wyżej wymienionego wniosku i zawarciu umowy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Alicja Szmit 114 (I piętro) 14 688-23-27 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3050
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuurKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByerKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOrKs-SZAU6j-nJNnGIaEAjjODmNAmzc4khlrpc4oom5Q

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Czbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaizbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMazbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Aezbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStezbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOzbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2zbn86-6BbEz1AjaC4_097CK4SX2Cn9GG5B1PRlLorEg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl