Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aazjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYezjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

Skrócenie okresu pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu:

o 90 dni – w przypadku:

 • rozwiązania w okresie 6 miesięcy przed rejestracją – stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
 • zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania tej działalności;

o 180 dni – w przypadku:

 • rozwiązania ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia, z winy pracownika, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem,
 • rozwiązania - w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy -  stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4 [12/18 miesięcy], art. 60b ust. 2 [12/18 miesięcy] oraz art. 60d ust. 2 [12/24 miesięcy];

o 120/180/270 dni – w przypadku:

 • pierwszej/drugiej/trzeciej i kolejnej odmowy przyjęcia bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • pierwszego/drugiego/trzeciego i kolejnego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

o okres nieprzysługiwania zasiłku – w przypadku

 • otrzymania, przewidzianego w odrębnych przepisach świadczenia w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,
 • otrzymania odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznego świadczenia pieniężneg w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

o okres:

 • przebywania za granicą lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy, w okresie nie dłuższym niż 10 dni, w okresie jednego roku kalendarzowego,
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadający w okresie pobierania zasiłku.

Podstawa prawna: art 73 ust. 4 w związku z art. 75 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:00
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1371
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOMQRs8Ykhsy8MGQnsaM7P-idrdBkm-hQSJlb5d8XVvmFaSJ6gM-MBbU2sbp2MKeSScDAkPfkqH1Tzk6eYDBg-A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaizjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMazjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AezjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStezjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOzjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2zjrKI1o0nzgIRCIcYcON90D8S6syI_7e-hEBTS4zz97aGxml_Y924-HoT4r3fApZZ4jdA79l1MUaCUXnCoD99

Projektowanie stron: IntraCOM.pl